Aktualności, Z miasta|

Gmina ogłosiła postępowanie zmierzające do wyłonienia wykonawcy na budowę skateparku w Parku Podłęże i przebudowę Stadionu Azotania. Na oba zadania miasto otrzymało aż 30 mln zł dotacji z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. To projekty, które były konsultowane z mieszkańcami i ekspertami.

Dzięki współpracy z ekspertami, konsultacjami z mieszkańcami w ramach programu „Jaworzno w dyskusji” i wielomilionowej dotacji rządowej, ogłosiliśmy ważne dla wszystkich mieszkańców postępowanie o wyłonienie wykonawcy dwóch kluczowych obiektów sportowo rekreacyjnych w Osiedlu Podłęże – mówi Prezydent Miasta Paweł Silbert. – Skatepark będzie miejscem rekreacji i rozwoju dla młodzieży, a przebudowany stadion zapewni nowoczesne warunki dla sportu. Mam nadzieję, że ogłoszone postępowanie, pozwoli wyłonić wykonawcę zadań i już w niedalekiej przyszłości będziemy się mogli cieszyć ze wspólnie wypracowanych z mieszkańcami przestrzeni.

Stadion Azotania

Pierwszym zadaniem jest przebudowa stadionu sportowego przy ul. Moniuszki 95 w Jaworznie. W ramach projektu istniejący stadion sportowy zostanie zmodernizowany. Nowy obiekt stanowić będzie stadion lekkoatletyczny waz ze stadionem piłkarskim oraz całorocznym zapleczem. Wykonany zostanie remont boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej, powstaną także obiekty towarzyszące, takie jak korty tenisowe o nawierzchni poliuretanowej czy siłownia zewnętrzna, a także bieżnie, skocznie czy rzutnie lekkoatletyczne stanowiące o głównym przeznaczeniu obiektu.

Wybudowane zostaną również elementy zwiększenia efektywności energetycznej obiektu, m.in. instalacja fotowoltaiczna. Stadion sportowy pełni również bardzo ważną rolę jako miejsce organizacji imprez masowych takich jak np. koncerty w ramach Dni Jaworzna. Przebudowa będzie więc mieć zarówno wpływ na zapewnienie dobrych warunków do uprawiania i oglądania wydarzeń sportowych, jak i wymiernie poprawi komfort uczestników wydarzeń kulturalnych.

Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym i zaangażowaniu Gminy już wkrótce mieszkańcy miasta będą mogli korzystać z nowych obiektów, które uatrakcyjnią miejskie przestrzenie – mówi Zastępca Prezydenta Miasta Łukasz Kolarczyk. – To nie tylko nowe miejsca do aktywnego spędzania czasu, ale także ogromna szansa dla młodzieży i dzieci na rozwijanie swoich zainteresowań i pasji, tworząc lepszą przyszłość dla naszego miasta.

Skatepark w Parku Podłęże

Drugim zadaniem z tej puli środków jest wypracowana wspólnie z mieszkańcami w ramach programu „Jaworzno w dyskusji” koncepcji budowy skateparku w osiedlu Podłęże czyli miejsca rekreacji dla dzieci i młodzieży. Wypracowana z mieszkańcami koncepcja zakłada utworzenie miejsca, które będzie służyć do nauki jazdy i doskonalenia swoich umiejętności dla jeżdżących na hulajnogach, rolkach, deskorolkach czy rowerach bmx.

Miejsce będzie podzielone na sześć sekcji o różnym stopniu trudności i poziomie umiejętności potencjalnych użytkowników. Będzie to element infrastruktury mającej na celu zwiększenie integracji dzieci i młodzieży oraz poprawy ich stanu zdrowia poprzez aktywne fizycznie spędzanie czasu wolnego.

Czas składania ofert w postępowaniu trwa do 26 kwietnia 2024 r.

Comments are closed.