Aktualności, Bez kategorii|

Dzisiaj, w Sali Obrad Urzędu Miejskiego odbyło się Forum Organizacji Pozarządowych, podczas którego wręczono nagrody w ramach konkursu “Aktywna Klasa”. W części szkoleniowej Forum, rozmawiano o obowiązkach organizacji pozarządowych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Forum rozpoczął Zastępca Prezydenta Miasta Łukasz Kolarczyk, który przywitał oraz zebranych gości i podziękował, w imieniu swoim oraz Prezydenta Miasta Pawła Silberta, za pracę jaką wykonują na rzecz społeczeństwa. Część wykładową przedstawił Artur Gluziński – wykładowca akademicki, doświadczony praktyk i ekspert z zakresu współpracy administracji publicznej z podmiotami społecznymi, znany w środowisku samorządowców i NGO z wielu regionów Polski.

I miejsce w konkursie „Aktywna Klasa” zajęła Szkoła Podstawowa nr 18, która otrzyma bon do Galerii Galena o wartości 1500 zł. Dwie wyróżnione placówki – Szkoła Podstawowa nr 20 oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 otrzymają bony o wartości 500 zł, natomiast pozostałe szkoły, które realizowały projekt otrzymają bony o wartości 300 zł. Nagrody wręczył Łukasz Kolarczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna oraz Łukasz Nowak, Przewodniczący Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Celem konkursu było zorganizowanie w szkołach zajęć mających m.in. za zadanie promowanie prozdrowotnej aktywności fizycznej wśród uczniów oraz integracji społeczności szkolnej. Do konkursu przystąpiło 9 placówek, jednak finalnie wymogi określone w regulaminie spełniło 8 szkół z terenu Jaworzna – Szkoła Podstawowa nr 17, Szkoła Podstawowa nr 22, Szkoła Podstawowa nr 18, Szkoła Podstawowa nr 20, Szkoła Podstawowa nr 11, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, Szkoła Podstawowa nr 14 oraz Szkoła Podstawowa nr 3.

Organizatorem konkursu była Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie.

Comments are closed.