Aktualności, Z miasta, Zdrowie|

Dzisiaj podczas I Forum o Ochronie Zdrowia, które odbyło się w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie, Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert oraz przedstawiciele jaworznickich podmiotów leczniczych i Akademii WSB z Dąbrowy Górniczej podpisali deklarację o współpracy na rzecz ochrony zdrowia. Celem porozumienia jest ustanowienie ram współpracy między Gminą, podmiotami odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia oraz Akademią WSB z Dąbrowy Górniczej w celu poprawy opieki zdrowotnej i promocji zdrowia w Jaworznie.

Podpisanie dokumentu poprzedziła dyskusja szerokiego grona ekspertów. Spotkanie rozpoczął Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert, który podsumował działania Gminy na rzecz jaworznickiego szpitala.

W przeciągu ostatnich lat na wsparcie jaworznickiej placówki Gmina przekazała środki w wysokości 49 mln zł. Dofinansowanie przeznaczono m.in. na zakup specjalistycznej aparatury, remonty oddziałów oraz podwyższenie standardów medycznych, czyli zadania, które pozwalają się ubiegać o kolejne kontrakty, by móc leczyć mieszkańców Jaworzna na najwyższym poziomie – mówił prezydent Paweł Silbert.

Następnie głos zabrała Monika Bryl – przewodnicząca Rady Społecznej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, która mówiła o zabezpieczeniu jak najwyższych i najlepszych świadczeń medycznych dla mieszkańców Jaworzna. Dyrektor placówki Gabriela Buczkowska podziękowała za możliwość wspólnego spotkania i wymiany doświadczeń. Zapowiedziała również rozpoczęcie cyklu spotkań i dyskusji o jaworznickiej polityce zdrowotnej.

– Bez dodatkowego zastrzyku finansowego nie jesteśmy w stanie rozwijać naszej oferty, dlatego ogromne wsparcie i dofinansowanie z budżetu Gminy ma kluczowe znaczenie, zarówno dla szpitala, jak i podmiotów zdrowotnych w mieście. Wspólnie działamy, by zapewnić jak najlepszą opiekę medyczną dla mieszkańców Jaworzna – mówiła Gabriela Buczkowska, dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

O programach i profilaktyce zdrowotnej realizowanej na teranie Jaworzna mówił Artur Dzikowski, pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. nadzoru właścicielskiego, opowiedziany za sektor zdrowia w naszym mieście. Zaprezentował także m.in. działania prowadzone przez Gminę na rzecz ochrony zdrowia, akcje darmowych szczepień i edukacji zdrowotnej.

Jacek Nowak, prezes Zespołu Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. w Jaworznie przedstawił działania prowadzone przez spółkę oraz plany dotyczące uruchomienia we współpracy z Gminą „Centrum zdrowia 75+”, w ramach którego uruchomiona zostanie m.in. poradnia konsultacyjna geriatryczna, geriatryczny zespół opieki domowej oraz dzienny ośrodek opieki geriatrycznej.

Ważnym elementem działania ZLO przy współpracy Gminy jest funkcjonowanie Poradni Zdrowia Psychicznego „Azymut”. Przyglądamy się również temu, co dzieje się na rynku zdrowotnym i jakie są aktualne potrzeby – mówił prezes Jacek Nowak.

Następnie głos zabrali przedstawiciele jaworznickich podmiotów leczniczych: Aneta Kierc – Dyrektor Operacyjny Elvita Jaworzno, dr Jolanta Smoliło-Żabińska – Kierownik NZOZ Żabińscy oraz Monika Maciejowska – współwłaściciel NZOZ Pro-Familia-Med Maciejowscy, które mówiły m.in. o działaniach prozdrowotnych, opiece holistycznej, dodatkowych usługach oraz badaniach profilaktycznych, jakie poszczególne podmioty zdrowotne oferują mieszkańcom naszego miasta.

W drugiej części spotkania dyrektor Gabriela Buczkowska oraz przewodnicząca Rady Społecznej Monika Bryl omówiły dotychczasową współpracę Szpitala Wielospecjalistycznego z Urzędem Miejskim w Jaworznie oraz podmiotami Podstawowej Opieki Zdrowotnej z terenu Jaworzna.

O zapotrzebowaniu na nową kadrę medyczną, a także o właściwym przygotowaniu zawodowym lekarzy specjalistów mówił dr Józef Kurek – wieloletni dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego. Krzysztof Lehnort – główny ekspert Polskiego Instytutu Restrukturyzacji Szpitali z siedzibą w Warszawie przestawił ogólną analizę i ocenę ochrony zdrowia w mieście Jaworznie, a Lekarz Naczelny Szpitala dr Wiesław Więckowski – Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Jaworznie mówił o roli komisji Rady Miejskiej i Gminy w służbie zdrowia, a także o pomysłach mogących usprawnić sektor zdrowotny.

W forum wziął udział także Władysław Perchaluk – Prezes Zarządu Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego, który omówił m.in. wyzwania i problemy współczesnego rynku usług zdrowotnych. O roli samorządu lekarskiego w ochronie zdrowia mówiła dr Agnieszka Pawlik – Przewodnicząca Delegatury Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach. Podczas spotkania dyskutowano również o rynku edukacyjnym dla pracowników opieki zdrowotnej, planach dotyczących rozwoju uczelni wyższej w Jaworznie i współpracy z jednostkami ochrony zdrowia. W tym temacie głos zabrała dr n. o zdrowiu Bernadeta Kuraszewska – prodziekan Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej – uczelni, która od października 2024 r. uruchomi swoją filię także w Jaworznie.

Całość wydarzenia poprowadziła Magdalena Tomaszewska – Naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Na zakończenie I edycji Forum, Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert oraz przedstawiciele jaworznickich podmiotów leczniczych i Akademii WSB z Dąbrowy Górniczej podpisali deklarację o współpracy na rzecz ochrony zdrowia.

Celem podpisanej dzisiaj deklaracji jest ustanowienie trwałych ram współpracy, które przyczynią się do poprawy jakości opieki zdrowotnej i promocji zdrowia w Jaworznie. Dzięki temu będziemy mogli jeszcze lepiej sprostać potrzebom naszych mieszkańców, by wnieść jakość usług poziom wyżej – wyjaśnia prezydent Paweł Silbert.

Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i początkiem dyskusji nad przyszłością ochrony zdrowia w Jaworznie.

Dzięki zaangażowaniu wszystkich uczestników oraz podpisanej deklaracji, otwieramy nowe możliwości dla rozwoju naszego systemu opieki zdrowotnej. Wspólnie podejmujemy wyzwania i dążymy do zapewnienia mieszkańcom najwyższej jakości świadczeń medycznych oraz kompleksowej opieki zdrowotnej – tłumaczy dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego Gabriela Buczkowska.Ten moment jest kamieniem milowym w naszych działaniach na rzecz zdrowia mieszkańców Jaworzna. Wierzymy, że ta współpraca przyniesie wymierne korzyści i stanie się fundamentem dla dalszych inicjatyw, które pozwolą nam jeszcze bardziej zwiększyć efektywność i dostępność naszego systemu ochrony zdrowia.

Comments are closed.