Aktualności, Edukacja|

Szkoła Podstawowa nr 18 z Ciężkowic zdobyła I miejsce w skierowanym do jaworznickich szkół konkursie organizowanym przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wyróżnienia otrzymały Szkoła Podstawowa nr 20 z Byczyny oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ze Śródmieścia.

Celem konkursu było zorganizowanie w szkołach zajęć mających m.in. za zadanie promowanie prozdrowotnej aktywności fizycznej wśród uczniów oraz integracji społeczności szkolnej. Do konkursu przystąpiło 9 placówek, jednak finalnie wymogi określone w regulaminie spełniło 8 szkół z terenu Jaworzna – Szkoła Podstawowa nr 17, Szkoła Podstawowa nr 22, Szkoła Podstawowa nr 18, Szkoła Podstawowa nr 20, Szkoła Podstawowa nr 11, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, Szkoła Podstawowa nr 14 oraz Szkoła Podstawowa nr 3.

7 marca 2024 r. komisja w składzie: Łukasz Nowak – Przewodniczący Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Katarzyna Florek – członek GRDPP, Krystyna Bojęś – członek GRDPP i GKRPA oraz członkowie GKRPA Aneta Ślusarczyk, Szymon Drożyński, Tomasz Dudek oraz Anna Władyga, oceniła złożone przez szkoły prezentacje i wybrała zwycięzców.

I miejsce w konkursie „Aktywna Klasa” zajęła Szkoła Podstawowa nr 18, która otrzyma bon do Galerii Galena o wartości 1500 zł. Dwie wyróżnione placówki – Szkoła Podstawowa nr 20 oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 otrzymają bony o wartości 500 zł, natomiast pozostałe szkoły, które realizowały projekt otrzymają bony o wartości 300 zł.

Nagrody zostaną wręczone podczas Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się 25 marca 2024 r.

Comments are closed.