Aktualności|

Chcesz wyrazić swoje zdanie na temat planu zrównoważonej mobilności miejskiej? Wypełnij internetową ankietę i miej swój wkład w aktualizację planu dotyczącego m.in. optymalizacji funkcjonowania systemu transportowego Jaworzna w kierunku przyjaznego dla mieszkańców i środowiska.

Stworzenie planu zrównoważonej mobilności miejskiej daje szereg korzyści, m.in. takich jak poprawa jakości życia mieszkańców, możliwości rozwoju gospodarczego czy też optymalnego przekształcania funkcjonowania systemu transportowego Jaworzna w kierunku przyjaznego dla mieszkańców i środowiska, równoważenia stosowanych metod podróżowania i wyboru środków transportu oraz optymalizacji kosztów z tym związanych.

Harmonogram prac przewiduje m. in.:

  • ankietowanie pracowników w wybranych zakładach pracy i urzędach oraz ankietowanie nauczycieli i uczniów w wybranych szkołach ponadpodstawowych na terenie miasta,
  • ankietowanie kierowców na wybranych parkingach w centralnej strefie miasta,
  • ankietowanie ogółu mieszkańców Jaworzna za pośrednictwem miejskiej strony internetowej.

Badanie obejmie także pozyskanie opinii i stanowiska m.in.:

  • stowarzyszeń miejskich zorientowanych na funkcjonowanie systemu transportowego miasta oraz
  • grup potencjalnych beneficjentów rozwoju elementów systemu transportowego Jaworzna (np. rowerzyści, zwolennicy komunikacji zbiorowej, w tym niekonwencjonalnych /innowacyjnych/ środków transportu).

Badanie przeprowadzane jest na zlecenie Urzędu Miejskiego w Jaworznie przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe INKOM Sp. j. Ankietę można wypełnić TUTAJ.

Dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowanie w prace nad aktualizacją planu zrównoważonej mobilności miejskiej!

Comments are closed.