Aktualności, Edukacja, Z miasta|

We wtorek, 12 marca 2024 r., w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie odbyła się I sesja nowo wybranej Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna. Prezydent Miasta Paweł Silbert, pogratulował radnym i życzył wiele satysfakcji i radości z wykonywanego mandatu.

Nowa kadencja Młodzieżowej Rady Miasta liczy 19 radnych. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu młodzi radni złożyli ślubowanie. Zgodnie z porządkiem obrad radni dokonali wyboru Przewodniczącego, którym został Pan Dawid Starostka – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie.

Do Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna wybrani zostali w poszczególnych okręgach wyborczych następujący kandydaci:
Okręg wyborczy nr 1 – I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie:
1) Derda Małgorzata,
2) Czarnik Kajetan,
3) Starostka Dawid.

Okręg wyborczy nr 2 – II Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Miłosza w Jaworznie:
1) Bańkowska Joanna,
2) Gręda Wojciech,
3) Mazgaj Maciej.

Okręg wyborczy nr 3 – III Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie:
1) Florek Jakub,
2) Paszcza Julia,
3) Wola Adam.

Okręg wyborczy nr 4 – Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jaworznie:
1) Balcer Ignacy,
2) Młynarczyk Krystian,
3) Sacha Szymon.

Okręg wyborczy nr 5 – Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II Jaworznie:
1) Dutkowiak Agata,
2) Nowak Kamila,
3) Zalewski Szymon.

Okręg wyborczy nr 6 – Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Królowej Jadwigi Jaworznie:
1) Jarząbek Martyna,
2) Kalita Mateusz.

Okręg wyborczy nr 7 – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Jaworznie:
1) Błyk Szymon,
2) Płonka Szymon.

Życzę Wam wytrwałości w podejmowaniu trudnych decyzji, odwagi w głoszeniu swoich przekonań i mądrości w podejmowaniu działania, zawsze kierując się dobrem. Niech Wasza energia i kreatywność będą niezwykle inspirujące dla innych młodych ludzi, zachęcając ich do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i działaniu na rzecz dobra wspólnego – mówi Paweł Silbert, Prezydent Miasta Jaworzna.

Na zaproszenie Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej, radnej Ewy Zuber, która tej uroczystości przewodniczyła, w sesji uczestniczyli: Prezydent Miasta Paweł Silbert, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Jaworzna ds. oświaty i gospodarowania nieruchomościami Tomasz Jewuła, Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Kaczmarek, Wiceprzewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Anna Lichota, Naczelnik Wydziału Edukacji Irena Wojtanowicz-Stadler oraz opiekunowie Szkolnych Samorządów Uczniowskich.

Przed sesją odbyły się warsztaty integracyjne, które z młodzieżą przeprowadziła coauch, pedagog i doradca zawodowy II LO Pani Magdalena Paluch.

Comments are closed.