Aktualności, Z miasta|

Dzisiaj (11 marca 2024 r.) Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert, spotkał się z Zarządami Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu miasta ws. zmiany przepisów dotyczących planowania przestrzennego i nowych uregulowań dot. przeznaczenia planistycznego terenów. Podczas spotkania prezydent Silbert potwierdził, że nie ma żadnego zagrożenia dla dalszego funkcjonowania ogrodów działkowych w Jaworznie.

Zmiany przepisów dotyczących planowania przestrzennego wprowadzą wkrótce nowe uregulowania dotyczące przeznaczenia planistycznego terenów. Deklarujemy, że w związku z tym nie ma żadnego zagrożenia dla dalszego funkcjonowania ogrodów działkowych w Jaworznie – mówi prezydent Paweł Silbert.Ogrody działkowe traktujemy jako ogólne dobro i wartość, której nie warto zmarnować i zniszczyć.

Prezydent Jaworzna Paweł Silbert, pracownicy urzędu i radni miejscy wielokrotnie dawali temu wyraz przez wpisanie ogrodów działkowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wspierając działkowców w ich aspiracjach, by ta cenna aktywność była rozwijana i by było bezpiecznie.

Deklarujemy, że pomimo zmian w planowaniu przestrzennym w Polsce, nasze jaworznickie ogrody działkowe będą miały w nowych miejskich planach zapisy zabezpieczające Państwa przed próbami zmian przeznaczenia terenu – wyjaśnia prezydent Silbert.

Miasto prowadzi spójną politykę przestrzenną równoważącą potrzeby i możliwości rozwoju. Opiera ją o plany rozwojowe, od studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego po miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Wszystkie one opisują miejską przestrzeń i dają podstawy do zagospodarowania terenów i inwestowania. Są w nich również ogrody działkowe bliskie Państwa sercu. Ich obecne lokalizacje mają swoje historyczne korzenie i miasto utrwala je w swojej polityce przestrzennej. Przewiduje również możliwości powstania kolejnych, w miarę potrzeb i możliwości.

Czekająca nas konieczność stworzenia dla Jaworzna planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego, nieznanego wcześniej w tej formie, może wywoływać pytania, czy nie jest to zagrożenie na przykład dla ogrodów działkowych. Należy stanowczo odpowiedzieć – nie!, gdyż byłoby to sprzeczne z naszą polityką rozwoju. Dużo dzisiejszych zapisów Studium nie będzie widocznych w planie ogólnym jednak nie oznacza to, że znikną z przestrzeni miejskiej. Kotwicą która nadaje im trwałość są ustalenia planów miejscowych, które w Jaworznie obejmują nieomal wszystkie tereny inwestycyjne. To gwarancja stabilności i przewidywalności rozwoju – dodaje prezydent Paweł Silbert.

Plan ogólny porządkuje przestrzeń miejską dla jej zbilansowania i dostosowania do przyszłych wyzwań. Jakakolwiek obecna działalność, w tym także Rodzinnych Ogrodów Działkowych, nie jest i nie będzie zagrożona jego zapisami. To element trwałości naszej polityki.

Comments are closed.