Aktualności, Ochrona środowiska|

Kolejne dwa dęby szypułkowe wkrótce dołączą do rodziny jaworznickich pomników przyrody. Imiona nadali im właściciele posesji przy ul. Granicznej oraz Górniczej, na których rosną drzewa.

Aktualnie projekt uchwały ustanowienia ochrony prawnej dla dwóch dębów szypułkowych trafił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.

Dla przypomnienia, pomnikami przyrody zgodnie z art. 40 ustawy o ochronie przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Właśnie wspomniane wyżej drzewa charakteryzują się szczególnymi wartościami przyrodniczymi.

Podczas prowadzonych postępowań to pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska wskazali drzewa szczególnie cenne i okazałe dla przyrody Jaworzna, aby jednak stały się one pomnikami przyrody, w pierwszej kolejności właściciele posesji wyrazili chęć objęcia ochroną prawną drzew rosnących na ich posesjach.

Następnie Gmina Miasta Jaworzna – Wydział Ochrony Środowiska – zlecił opinie dendrologiczne stanu obu dębów. Oprócz metody wizualnej polegającej na ocenie widocznych objawów mających wpływ na utratę lub osłabienie stabilności i zdrowotności drzew, dokonane zostały stosowne pomiary oraz przeprowadzone zostały badania stanu zdrowotnego pni drzew tomografem dźwiękowym.

Bardzo istotne jest, aby drzewa, które planowane są do objęcia ochroną prawną, były zdrowe i jak najdłużej utrzymały swe wartości przyrodnicze, ponieważ zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego, a także utrata wartości przyrodniczych i krajobrazowych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody zgodnie z art. 44 ust. 4 wspomnianej wcześniej ustawy, są przesłankami do zniesienia nadanej formy ochrony przyrody.

Na szczęście – Bolesław i Bartosz to okazy zdrowia!

Imiona tym dębom nadali właściciele posesji, którzy doceniają wartości przyrodnicze „swoich” drzew. Ze względu ograniczenia wynikające z ustawy o ochronie przyrody w stosunku do pomników przyrody Gmina zawarła stosowne porozumienia z „posiadaczami dębów”.

Przygotowany przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska projekt uchwały ustanawiającej pomniki przyrody w Jaworznie – dębów szypułkowych przy ul. Granicznej oraz ul. Górniczej trafił do RDOŚ Katowicach. Kolejno, uzgodniony przez ten Organ projekt trafi już niebawem pod obrady Rady Miejskiej w Jaworznie.

***

Przypomnijmy, na terenie naszego miasta objęte formą ochrony prawnej są 44 drzewa, przy czym 17 szt. to pojedyncze drzewa, ale mamy również cztery grupy drzew i jedną aleję.

Tradycją stało się nadawanie imion przez właścicieli posesji, na których te drzewa rosną. Dla przykładu, w parku przy ul. Pocztowej mamy Grażynę i Janusza, piękna lipa drobnolistna Wiktoria rośnie przy ul. Ustronie. Z kolei Józef, Marcin, Gabriel i Grzegorz to grupa drzew – rosłych dębów przy ul. Luszowickiej.

Wykaz wszystkich pomników przyrody z terenu miasta Jaworzna dostępny jest w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody, na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Comments are closed.