Aktualności, Jaworznicki Budżet Obywatelski|

Ostatnie spotkanie konsultacyjne już za nami. Wczoraj, 29 lutego, zakończyły się prace nad nowym modelem budżetu obywatelskiego. Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom zaangażowanym w tworzenie procedury związanej z 12. edycją Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego.

„Rekomendowany model budżetu na rok 2025” zostanie przedstawiony podczas marcowego posiedzenia Kolegium Konsultacyjnego Prezydenta Miasta.

W ramach kwoty 3,75 mln zł* (prognoza kwoty) będzie można wnioskować o realizację 15 zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych do 250 tys. zł.

W porównaniu do poprzednich edycji JBO, nowy model zakłada realizację większej liczby zadań. Zwalnia się środki na zadania nieinwestycyjne oraz na doposażenie istniejących obiektów. Termin zgłaszania propozycji zadań i przeprowadzenia głosowania nie ulega zmianie (21 dni). Liczba punktów do głosowania papierowego zostanie ograniczona do jednego – urna zlokalizowana zostanie w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Jaworznie (ul. Grunwaldzka 33) – najczęściej odwiedzanym przez mieszkańców podczas tradycyjnego głosowania. Autorem wniosku z propozycją zadania będzie jedna osoba, bez wskazywania partnera projektu.

Ważne! W odpowiedzi na zgłoszone przez mieszkańców uwagi, zrezygnowano z głosowania na dwa zadanie. Od tej pory każdy mieszkaniec będzie miał wyłącznie jeden głos na jedno zadanie.

* Zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość budżetu obywatelskiego będzie wynosić min. 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Można wstępnie założyć, że będzie to kwota bliska 3,75 mln zł, jednak ostateczną wysokość środków budżetu obywatelskiego na 2025 rok potwierdzi Skarbnik Miasta.

Comments are closed.