Aktualności, Kultura|

Kolejna dobra wiadomość dla miłośników czytania! W piątek, 1 marca 2024 r., otwarta została filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Osiedlu Bory. Ponad 14 tysięcy tytułów, czasopisma, audiobooki i co najważniejsze miejsce do ciekawych spotkań. W otwarciu oddziału udział wziął m.in. Prezydent Miasta Paweł Silbert wraz Zastępcą Łukaszem Kolarczykiem, dyrektor MBP w Jaworznie Monika Rejdych oraz młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 14.

Nowa siedziba biblioteki została zlokalizowana w lokalu o powierzchni ok. 100 m2 w budynku przy ul. Tetmajera 35 w Jaworznie. Na otwarcie, Miejska Biblioteka Publiczna przygotowała warsztaty z ciekłym azotem, pokaz kuchni molekularnej oraz prezentację nowej filii biblioteki.

Decyzja dotycząca przeniesienia Fili Miejskiej Biblioteki Publicznej w Borach, która funkcjonowała w budynku Szkoły Podstawowej nr 14, została podjęta z konieczności utworzenia w placówce nowych oddziałów przedszkolnych. Po rozpatrzeniu możliwości lokalowych i finansowych postanowiono o podjęciu próby zlokalizowania filii biblioteki w lokalu o innej własności niż gminna.

Z uwagi na brak w tym osiedlu odpowiednich nieruchomości gminnych, jak i innych budynków usługowych, zawarto umowę najmu na okres 20 lat – na lokal użytkowy, zlokalizowany w budynku położonym przy ul. Tetmajera 35, na co zgodę wyrazili Radni Rady Miejskiej przyjmując stosowną uchwałę w lutym 2022 roku.

Nowoczesna, elastyczna, przestronna przestrzeń oraz wielofunkcyjne wyposażenie umożliwią mieszkańcom dzielnicy, i nie tylko, komfortowe korzystanie z zasobów biblioteki, w zdecydowanie łatwiejszy, a także bardziej atrakcyjny sposób. W zbiorach, obok książek tradycyjnych, znalazły się również audiobooki, gry planszowe czy czasopisma. Strefa dla dzieci, w której mali czytelnicy mogą swobodnie przeszukiwać dedykowane im zasoby oraz uczestniczyć w przygotowanych dla nich zajęciach. Nie zabrakło również stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu jak i miejsc do pracy cichej. Funkcjonalne elementy wyposażenia pozwolą łączyć się ze strefą reprezentacyjną, która sprzyja inicjatywom społecznym i kulturalnym dzielnicy, np. spotkaniom sąsiedzkim w ramach stałych cykli (warsztaty rękodzieła, koła i kluby zainteresowań). Latem zaaranżowana zostanie letnia czytelnia oraz organizowane będą spotkania głośnego czytania i omawiania lektur.

– Nowa Filia Bory będzie służyć w nowoczesnej odsłonie wszystkim zainteresowanym książką i aktywnością twórczą. Bardzo dziękujemy Władzom Miasta za docenianie wartości, jaką ma biblioteka i czytelnictwo książek – mówi dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Monika Rejdych.

Biblioteczny Ośrodek Kultury w Borach – dlaczego w nowym miejscu?

W związku z utworzeniem w Szkole Podstawowej nr 14 od roku szkolnego 2022/2023 dodatkowych oddziałów przedszkolnych, pojawiła się konieczność wyprowadzenia z budynku placówki znajdującej się tam dotychczas filii Miejskiej Biblioteki Publicznej. Obowiązek uzyskania dodatkowej powierzchni użytkowej przez oddziały przedszkolne w SP 14 nałożony został przepisami Ustawy Prawo Oświatowe, która zobowiązywał organy prowadzące szkoły do dostosowania pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych w terminie do 31 sierpnia 2022 r. Oddziały przedszkolne prowadzone w szkołach podstawowych musiały zajmować lokale na pierwszej kondygnacji naziemnej budynku i stanowić zwarty zespół przylegających do siebie i powiązanych funkcjonalnie pomieszczeń.

W ramach podjętych działań, 7 stycznia 2022 r. zostało podpisane porozumienie w sprawie intencji najmu lokalu użytkowego, zlokalizowanego przy ul. Tetmajera 35 w Jaworznie, które pozwoliło na ocenę stanu technicznego budynku i przygotowanie do inwestycji. Aby filia Miejskiej Biblioteki Publicznej mogła znaleźć się w tym miejscu, konieczne jest dostosowanie pozyskanych pomieszczeń do obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów.

Rozwiązanie przedstawiono radnym Rady Miejskiej. Propozycja nowej lokalizacji zyskała akceptację radnych, w lutym 2022 roku podjęto uchwały, które umożliwiły podpisanie umowy najmu z właścicielem nieruchomości na okres 20 lat. Po zaprojektowaniu przestrzeni bibliotecznej przystąpiono do procedury przetargowej, dopiero w drugim postępowaniu wyłoniono wykonawcę i rozstrzygnięto przetarg.

***

Przypomnijmy, po prawie półrocznej przerwie, 9 stycznia 2024 roku, odbyło się uroczyste otwarcie Biblioteki Głównej, która w ostatnim czasie przeszła kompleksową modernizację. To wydarzenie nie tylko symbolizowało wznowienie działalności biblioteki, ale także stanowiło inaugurację obchodów 75-lecia istnienia jaworznickiej książnicy. Więcej informacji na https://www.jaworzno.pl/2024/01/09/otwarcie-biblioteki-glownej-po-zakonczonej-modernizacji/

Comments are closed.