Aktualności, Edukacja, Z miasta|

Dzięki podpisanemu porozumieniu z Gminą Miasta Jaworzna, Akademia WSB już od października tego roku planuje rozpoczęcie kształcenia w naszym mieście w wydziale zamiejscowym z atrakcyjną ofertą studiów. W budynku, przy ul. Sportowej 1, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, będą kształcić się studenci aż na dziewięciu kierunkach. W czwartek, 29 lutego 2024 r. podczas Sesji Rady Miejskiej, Jej Magnificencja Rektor dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. WSB oraz Prezydent Paweł Silbert, po uprzedniej aprobacie Radnych Rady Miejskiej, podpisali porozumienie w sprawie powstania uczelni w Jaworznie.

Otwarcie uczelni kształcącej na studiach dziennych, zaocznych i podyplomowych w Jaworznie oznacza nie tylko większą dostępność edukacji wyższej dla naszych mieszkańców, ale także dynamiczny rozwój lokalnego środowiska akademickiego. Będzie to miejsce, gdzie mieszkańcy będą mogli zdobywać wiedzę na najwyższym poziomie, rozwijać swoje umiejętności i przygotowywać się do zawodowej kariery – mówi Prezydent Miasta Paweł Silbert. – Z ogromnym zadowoleniem przyjąłem informację, że Akademia WSB, chce kształcić na ważnych i potrzebnych gospodarczo kierunkach. Jestem przekonany, że ośrodek akademicki w Jaworznie przyczyni się do wzrostu prestiżu naszego miasta jako miejsca, które stawia na rozwój intelektualny i kulturalny swoich mieszkańców. Będzie również impulsem dla lokalnej gospodarki, przyciągając nowych inwestorów i ludzi, którzy zasilą rynek pracy w wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Dodatkowym atutem jest powstanie Uniwersytetu Dziecięcego, Akademii Nauk dla Młodzieży i „srebrnego uniwersytetu” dla seniorów.

Podczas czwartkowej Sesji Rady Miejskiej jaworzniccy Radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym budynku użytkowego położonego w Jaworznie, przy
ul. Sportowej 1, na rzecz Akademii WSB, na czas oznaczony 10 lat, w celu prowadzenia działalności statutowej, tak by od października 2024 roku, wyjść z ciekawą ofertą edukacyjną dla wszystkich mieszkańców. Siedziba uczelni znajdzie się w budynku gminnym przy ul. Sportowej 1 (dawne centrum szkoleniowe TAURON). Działania Akademii WSB, podczas sesji Rady Miejskiej przybliżyły obecnym, Jej Magnificencja Rektor dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz oraz Prorektor ds. nauki i kształcenia dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna.

Jaworzno jest miastem nowoczesnym, innowacyjnym, które zasługuje na miano miasta akademickiego. Decyzja o otwarciu ośrodka zamiejscowego naszej uczelni w Jaworznie wynika z przekonania, że to właśnie tutaj możemy znaleźć dogodne warunki do realizacji naszej misji edukacyjnej oraz współpracy z lokalną społecznością – mówi Jej Magnificencja Rektor dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz – Jaworzno nie tylko oferuje atrakcyjne warunki dla studentów, ale także stanowi centrum dynamicznego rozwoju gospodarczego i kulturalnego. Nasza obecność w tym mieście pozwoli nam nie tylko kształcić kolejne pokolenia wykwalifikowanych specjalistów, ale także wspierać innowacje, przedsiębiorczość i rozwój społeczności lokalnej. Jesteśmy przekonani, że otwarcie Akademii WSB w Jaworznie przyczyni się do wzmocnienia relacji między światem nauki a biznesu, stworzenia nowych możliwości rozwoju zawodowego dla mieszkańców oraz podniesienia prestiżu miasta jako centrum edukacyjnego.

Akademia WSB w Jaworznie systematycznie będzie poszerzać ofertę kierunków i obszarów kształcenia studentów m.in. w zakresie: prawa, informatyki, logistyki, psychologii, inżynierii jakości i BHP, filologii angielskiej, ratownictwa medycznego i fizjoterapii. Ponadto uczelnia oferuje szeroką ofertę studiów podyplomowych i uzupełniających na ponad 120 kierunkach!

Studiować w Jaworznie będzie mógł każdy. Dla dzieci uczelnia przygotowała ofertę Uniwersytetu Dziecięcego, w ramach którego realizowane będą wykłady, warsztaty i spotkania popularno-naukowe dla dzieci. Ponadto, powstanie Otwarta Akademia Nauki w Jaworznie – cykl zajęć popularyzujących naukę. Bezpłatne wykłady i warsztaty dla młodzieży będą edukować z zakresu nauk ekonomicznych, technicznych, humanistycznych, medycznych i społecznych. Dodatkowo przygotowana zostanie oferta dla jaworznickich Seniorów, która doskonale wpisze się w działalność jaworznickiego środowiska senioralnego.

Budynek przy ul. Sportowej 1

Comments are closed.