Aktualności, Edukacja, Sport|

Dzięki staraniom Gminy Miasta Jaworzna, po kilku latach przerwy swoją działalność wznowił Miejski Szkolny Związek Sportowy. 25 stycznia 2024 r. zarejestrowano go ponownie do ewidencji klubów sportowych funkcjonujących w formie stowarzyszenia. W ubiegłym tygodniu, podczas walnego zebrania, które odbyło się w sali obrad Urzędu Miejskiego, wybrano nowy Zarząd w składzie: Agata Budka – Prezes, Paweł Lisowski – Wiceprezes oraz Radosław Lemański – Sekretarz.

Podczas zebrania przyjęto także regulamin współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Jaworzna, a także przedstawiono plan zawodów na bieżący rok szkolny.

Przypomnijmy, do zadań Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Jaworznie należy m.in.:

  • upowszechnianie kultury fizycznej, a w szczególności wychowania fizycznego oraz sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej;
  • promocja zdrowia, higienicznego trybu życia i prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży szkolnej;
  • realizacja zadań zleconych przez władze państwowe i samorządowe, osoby prawne i fizyczne w dziedzinach: wychowanie fizyczne, sport, rekreacja, edukacja, zdrowie, ekologia i ochrona środowiska oraz innych, jeżeli są zgodne ze statutowymi celami związku;
  • podejmowanie działań, których celem jest zapewnienie wszystkim uczennicom i uczniom równych szans i warunków uczestniczenia w różnych formach aktywności fizycznej, aby niepełnosprawność bądź trudne warunki ekonomiczne nie stanowiły bariery w dostępie do kultury fizycznej;
  • działania na rzecz pozyskiwania do pracy z dziećmi i młodzieżą wolontariuszy, w szczególności nauczycieli i rodziców oraz dbanie o systematyczne podnoszenie ich kwalifikacji w tym zakresie.

Miejski Związek Sportowy w Jaworznie jest dobrowolnym, powszechnym i samorządnym stowarzyszeniem sportowo – wychowawczym uczniów, nauczycieli i innych osób działających dla zdrowia, aktywności fizycznej oraz sportu dzieci i młodzieży szkolnej.

Comments are closed.