Aktualności, Edukacja, Z miasta|

Blisko 300 uczniów ósmych klas szkół podstawowych wzięło udział w ankiecie, która pomogła przygotować Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z Jaworzna, coroczny raport, który pomoże jaworznickim szkołom ponadpodstawowym przygotować atrakcyjną ofertę edukacyjną dla przyszłych uczniów. Wyniki ankiety przedstawił dyrektor Poradni Grzegorz Stano, na spotkaniu dyrektorów jaworznickich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które odbyło się w czwartek, 15 lutego 2024 r.

Raport jest kontynuacją wieloletnich działań diagnostycznych w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego podejmowanych przez doradców zawodowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworznie we współpracy z doradcami zawodowymi szkół podstawowych. Przedstawione wyniki są zbiorem informacji dotyczących preferencji ośmioklasistów w wyborze szkół ponadpodstawowych oraz zawodów.

W badaniu ankietowym udział wzięło 282 osób, czyli ponad 94 proc. wszystkich klas ósmych szkół podstawowych w Jaworznie.Ponad 75 proc. dziewcząt i prawie 80 proc. chłopców dokonało już wyboru szkoły ponadpodstawowej. Dla 40 proc. uczniów była to trudna decyzja.

Młodzież wskazała, że w wyborze szkoły przede wszystkim kieruje się własnymi zainteresowaniami. Później wskazują dostępne kierunki szkół oraz posiadane zdolności i bliskość szkoły. Następnie wskazują możliwość zdobycia konkretnego zawodu czy poziom kształcenia w szkole.

Największym doradcą co do wyboru przyszłej ścieżki kształcenia niezmiennie są rodzice. Kolejnymi osobami jakie wskazują uczniowie są starsze koleżanki, własne wybory uczniów czy doradcy zawodowi.

Atrakcyjną formą poznania oferty szkół ponadpodstawowych dla ósmoklasistów są m.in. warsztaty czy targi edukacji. Większość wskazuje przyszły wybór na Liceum Ogólnokształcące 46 proc., Technikum 41 proc. czy też Szkołę Branżową 13 proc.

Comments are closed.