Aktualności, Sport|

Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie Sportowych Nagród i Wyróżnień Miasta Jaworzna za osiągnięte wyniki sportowe w 2023 r. Mogą je otrzymać zawodnicy, którzy uzyskali wysoki wynik sportowy oraz mieszkają w naszym mieście lub są reprezentantami klubu mającego siedzibę w Jaworznie. Nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane zawodnikom za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, których sukcesy będą udokumentowane przez Polski Związek Sportowy. Termin składania dokumentów upływa w czwartek, 29 lutego br.

Sportowa Nagroda Miasta Jaworzna dla zawodników w indywidualnych dyscyplinach sportu może być przyznana za osiągnięcia sportowe w systemie czterostopniowym we wszystkich kategoriach wiekowych obejmujących również zawodników niepełnosprawnych:

 • Nagroda I stopnia za zdobycie medalu lub udział w Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich,
 • Nagroda II stopnia za zdobycie medalu w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy,
 • Nagroda III stopnia za zdobycie medalu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Pucharu Europy,
 • Nagroda IV stopnia za zdobycie medalu w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski.

Sportową Nagrodę Miasta Jaworzna dla zawodników w zespołowych dyscyplinach sportu  mogą otrzymać zawodnicy reprezentujący dyscypliny, w których rywalizacja odbywa się na poziomie co najmniej dwóch lig ogólnokrajowych i może być przyznana we wszystkich kategoriach wiekowych w systemie czterostopniowym:

 • Nagroda I stopnia za udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Igrzyskach Paraolimpijskich,
 • Nagroda II stopnia za zdobycie medalu w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy,
 • Nagroda III stopnia za zdobycie medalu w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski oraz awans do najwyższej klasy rozgrywkowej,
 • Nagroda IV stopnia za awans do wyższej klasy w rozgrywkach ligowych.

Sportowe Wyróżnienie Miasta Jaworzna w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych mogą otrzymać zawodnicy którzy osiągnęli wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w w/w zawodach sportowych, ale nie spełnili w/w przesłanek otrzymania Sportowej Nagrody Miasta Jaworzna.

Międzynarodowe i krajowe sukcesy sportowe powinny być udokumentowane przez Polski Związek Sportowy który ma wyłączne prawo do:

 • organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski oraz o Puchar Polski w danym sporcie,
 • powoływania kadry narodowej oraz przygotowania jej do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy (art. 13 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie).

Zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać:

 • właściwy organ statutowy macierzystego klubu sportowego zawodnika,
 • radny Rady Miejskiej w Jaworznie,
 • pełnoletni zawodnik niezrzeszony w klubie sportowym,
 • jeden z rodziców (prawnych opiekunów zawodnika), w przypadku zawodników niepełnoletnich niezrzeszonych w klubie sportowym,
 • dyrektor Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie lub jego zastępca ds. sportu.

Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Jaworznie w terminie do czwartku, 29 lutego br. do godziny 16.00.

Regulamin przyznawania Sportowej Nagrody Miasta Jaworzna oraz Sportowego Wyróżnienia Miasta Jaworzna oraz wzór wniosku dostępne są w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie (ul. Dwornickiego 5, pokój 5, tel. 32 61 81 755) oraz poniżej.

Comments are closed.