Aktualności, Bezpieczeństwo, Z miasta|

Ponad 3 tysiące osób wzięło udział w spotkaniach i warsztatach przygotowanych dla mieszkańców Jaworzna w ramach 5. edycji Akademii Bezpieczeństwa, która realizowana była w 2023 roku w Jaworznie w ramach programu „Tarcza”. W piątek, 12 stycznia 2024 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego odbyła się konferencja podsumowująca ubiegłoroczne działania. Podczas spotkania podziękowania dla współorganizatorów i wszystkich osób zaangażowanych w akademię wręczył Prezydent Paweł Silbert.

W ramach Akademii Bezpieczeństwa od pięciu już lat prowadzony jest cykl zajęć i warsztatów edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży oraz seniorów. W 2023 roku oferta wydarzeń poszerzyła się o akcję pn. „Widzimy się na pasach”. W minionym roku zorganizowano:

  • Akademię Przedszkolaka – 4 dni zajęć dla wszystkich 5-latków w grupach przedszkolnych z terenu miasta (przedszkola miejskie oraz prywatne).
  • Akademię dla dzielnic – pikniki dla mieszkańców.
  • Akademię dla uczniów szkół ponadpodstawowych – zajęcia we wszystkich siedmiu placówkach oświatowych dla uczniów klas pierwszych w ramach kampanii „Młodzież wobec wyzwań – sztuka przetrwania w sytuacji kryzysowej”, oraz wtargnięcie napastnika do szkoły.
  • Akademię dla seniorów – prelekcje w 4 klubach na terenie miasta.
  • Akcję “Widzimy się na pasach” – realizacja kampanii społecznej Miasta Jaworzna.

Pikniki bezpieczeństwa

Od maja 2023 roku, w trzech szkołach podstawowych, parku miejskim w Osiedlu Podłęże oraz w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej na rodzinnych piknikach Wydział Zarządzania Kryzysowego wraz z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Wydziałem Zdrowia, a także Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych propagował bezpieczne zachowania wśród uczniów
i ich rodzin.

Odbywały się również pokazy sprzętu i umiejętności służb mundurowych. Stoiska Akademii wystawiane były także podczas różnych imprez, np. święta policji, targów budowlanych, Tygodnia Seniora.

Akademia dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Pierwsze warsztaty skoncentrowały się na kształtowaniu umiejętności właściwego postępowania uczniów klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w przypadku ataku terrorystycznego. Dodatkowo, poprzez zajęcia prowadzone przez wyspecjalizowaną firmę, której wykładowcy są instruktorami policyjnych sił antyterrorystycznych, uczniowie zdobyli umiejętności zachowania się w razie zagrożeń związanych z agresją i napadem. Celem warsztatów było nie tylko przekazanie konkretnych umiejętności, ale również budowanie świadomości i gotowości do skutecznego działania w sytuacjach kryzysowych.

Podczas zajęć młodzież została również poinstruowana jak radzić sobie z problemem przemocy rówieśniczej oraz zapewnić wsparcie młodym ludziom, którzy doświadczyli przemocy. W przedsięwzięciu wzięło udział blisko 760 uczniów z pierwszych klas wszystkich siedmiu szkół ponadpodstawowych z terenu naszego miasta.

Akademia dla przedszkoli

W okresie od 16 do 19 października 2023 r., na Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS odbył się cykl spotkań dla najmłodszych „Akademia Przedszkolaka”.

W ciągu tych czterech dni udział w wydarzeniu wzięło blisko 850 dzieci reprezentujących praktycznie wszystkie przedszkola z obszaru Jaworzna, włączając w to również placówki prywatne.

Głównym celem przeprowadzonych warsztatów było przekazanie przedszkolakom podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz promowanie odpowiednich postaw i zachowań. Realizację warsztatów powierzono przedstawicielom Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie, Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej Dąbrowa Narodowa, Straży Miejskiej oraz Zespołu Lecznictwa Otwartego.

Akademia dla Seniorów

W ramach „Akademii Bezpieczeństwa” dla seniorów w listopadzie 2023 r. zorganizowano cykl spotkań, które odbyły się w czterech klubach zrzeszających najstarszych mieszkańców miasta, łącznie z udziałem blisko 70 osób.

Zajęcia prowadzone były przez przedstawiciela Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Miejskiego Rzecznika Konsumentów Krystynę Banasik oraz profilaktyka społecznego jaworznickiej Policji st. sierż. Annę Tymę.

Tematem spotkań było bezpieczeństwo seniorów w kontekście działania oszustów internetowych na tzw. “legendę” oraz nieuczciwych praktyk dotyczących m.in. podpisywania się pod fałszywymi umowami kupna dóbr materialnych.

Widzimy się na pasach

Na przestrzeni 2023 roku realizowana była kampania społeczna Miasta Jaworzna „Widzimy się na pasach”, której założeniem było przypomnienie pieszym poruszającym się po drodze, o konieczności noszenia elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.

Akcję poprzedziły prelekcje we wszystkich jaworznickich szkołach podstawowych pod hasłem „Bądź bezpieczny na drodze”. W spotkaniach z przedstawicielem Wydziału ZK i Komendy Miejskiej Policji wzięło udział 1350 uczniów.

Kolejnym elementem kampanii było rozdawanie odblasków mieszkańcom miasta realizowane w obrębie przejść dla pieszych. Łącznie do rąk mieszkańców miasta trafiło 4000 szt. odblasków.

Comments are closed.