Aktualności, Z miasta|

W środę, 10 stycznia br. odbyło się zorganizowane przez Prezydenta Miasta Jaworzna Pawła Silberta spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców Ciężkowic, którego tematem był miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Brzeziny I”. Zgodnie z wyrażonymi na spotkaniu opiniami mieszkańców, Prezydent Miasta poinformował, że zaproponuje Radzie Miejskiej odstąpienie od przystąpienia do zmiany mpzp „Brzeziny I”.

W ostatnim czasie do Urzędu Miejskiego w Jaworznie wpłynął kolejny wniosek dotyczący budowy farmy fotowoltaicznej. W tej sprawie interweniował radny Mirosław Pieczara, wnioskując o ostateczne rozstrzygnięcie tej kwestii.

Spotkanie rozpoczął Prezydent Miasta Paweł Silbert, który podziękował mieszkańcom za przybycie.

Państwa obecność na dzisiejszym spotkaniu jest dla mnie ważna, a Wasze opinie będą podstawą dalszych działań. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w ankiecie, wyrażając swoje zdanie na temat planowanej budowy farmy. To dla nas istotne, aby mieszkańcy czuli, że ich głosy są słyszane i mają realny wpływ na rozwój dzielnicy – podsumowuje Prezydent Paweł Silbert. – Wspólnie pracujemy nad tym, aby nasze miasto rozwijało się zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami naszych mieszkańców.

Następnie głos zabrał Teobald Jałyński – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury, który przedstawił dotychczasowy harmonogram działań w temacie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Podczas spotkania trzy osoby wybrane spośród mieszkańców liczyły ankiety, które byłe kolportowane wśród mieszkańców dzielnicy. Przypomnijmy, iż ankieta zawierała pytanie: Czy popiera Pani / Pan dopuszczenie w zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lokalizacji wielkopowierzchniowej farmy fotowoltaicznej na Łące Brzeziny w Ciężkowicach?

Następnie głos zabrał Radny Mirosław Pieczara, który przypomniał, że po konsultacji z mieszkańcami osiedla, osobiście zwrócił się do Prezydenta Miasta. W odpowiedzi na to, Prezydent Paweł Silbert podjął decyzję o przeprowadzeniu ankiety oraz zorganizowaniu spotkania w celu szczegółowego omówienia sprawy.

W dalszej części spotkania przedstawiono wyniki głosowania: 620 mieszkańców było przeciw, a 14 za.

Prezydent Paweł Silbert potwierdził zobowiązanie uwzględnienia tych głosów w dalszych decyzjach dotyczących prac nad planem:

Opinie mieszkańców wyrażone w ankiecie są dla mnie wiążące. Zaproponuję Radzie Miejskiej odstąpienie od zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Comments are closed.