Aktualności, Z miasta|

Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert zaprasza na spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Ciężkowic, które odbędzie się 10 stycznia 2024 r. (środa) o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Ks. Andrzeja Mroczka 53. Spotkanie będzie dotyczyło miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzeziny I” oraz nowych wniosków inwestorów i adresowane jest do mieszkańców Ciężkowic. W 2023 roku Rada Miejska uchwaliła przystąpienie do ustalenia MPZP dla ww. terenów.

Spotkanie ma charakter konsultacyjny, obecnie do mieszkańców dzielnicy kolportowana jest ankieta zawierająca pytanie: Czy popiera Pani / Pan dopuszczenie w zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lokalizacji wielkopowierzchniowej farmy fotowoltaicznej na Łące Brzeziny w Ciężkowicach?

Uzupełnioną ankietę można złożyć:

  • w urnie zlokalizowanej w przedsionku Szkoły Podstawowej nr 18 od poniedziałku, 8 stycznia 2023 r. w godzinach pracy szkoły, 
  • podczas dyżuru radnego Mirosława Pieczary (tel. 512 201 501) – 8 stycznia 2024 r. (poniedziałek) w godz. 15.00 – 18.00 w Szkole Podstawowej nr 18,

lub przynieść na spotkanie konsultacyjne z Prezydentem Miasta Jaworzna Pawłem Silbertem, poświęcone ww. zagadnieniu: 10 stycznia 2024 r. (środa), godz. 17.00 (sala gimnastyczna SP 18).

Serdecznie zapraszamy!

Ankieta w formacie PDF jest dostępna poniżej.

Comments are closed.