Projekty i programy|

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Decyzją Wojewody Śląskiego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w 2022 r. Miasto Jaworzno otrzymało w 2023 r. dofinansowanie z budżetu państwa na zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz elementów wyposażenia bibliotek szkolnych w łącznej wysokości36 000,00 zł.

W tegorocznej edycji programu wsparcie otrzymały następujące szkoły:

Nazwa szkołyKwota przyznanego wsparcia:
Szkoła Podstawowa nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego w Jaworznie12 000,00
II Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Miłosza w Jaworznie12 000,00
III Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie12 000,00
Razem:36 000,00

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” to kontynuacja programu rządowego (z lat 2016-2020), którego celem jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw. W ramach Priorytetu 3 Programu wsparcie mogą otrzymać:

 1. placówki wychowania przedszkolnego na:
  1. zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3–6 lat, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie od tego, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie książki,
  2. realizację działań promujących czytelnictwo:
   • zakup książek będących nagrodami książkowymi dla dzieci biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo,
   • organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów;
 2. szkoły i biblioteki pedagogiczne:
  1. na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku, oraz lektur szkolnych, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie od tego, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie książki,
  2. zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:
   • zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
   • zakup oprogramowania dla bibliotek,
   • zakup czytników e-booków,
   • zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,
  3. realizację działań promujących czytelnictwo:
   • zakup książek będących nagrodami książkowymi dla uczniów biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo,
   • organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów.

Comments are closed.