Aktualności, Ochrona środowiska, Z miasta|

2 stycznia 2024 r. (wtorek) rusza nowy nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła w ramach gminnego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na rok 2024. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców wnioski będzie można składać zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Wszystkie osoby, które złożą w terminie od 2 do 31 stycznia 2024 r. kompletne i poprawne pod względem merytorycznym oraz zgodne z zasadami uchwały wnioski, uzyskają dofinansowanie z budżetu Gminy na wymianę kotła na ekologiczne ogrzewanie. 

Przypominamy, że zgodnie z zasadami udzielania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska – przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza, przyjętymi Uchwałą Nr XXV/333/2020 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 października 2020 r.:

  • wnioski o dotacje przyjmowane będą począwszy od 1-go dnia roboczego stycznia danego roku kalendarzowego do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w budżecie gminy na ten cel,
  • umowy o udzielanie dotacji z wnioskodawcami zwierane będą według kolejności składania wniosków.

Uwaga!!! Zgodnie z zasadami naboru wniosków określonych ww. uchwałą WNIOSKI ZŁOŻONE PRZED 2 STYCZNIA 2024 R. ZOSTANĄ ODRZUCONE!

Jak można złożyć wniosek?

1. Mailowo na konto: dotacje.kotly@um.jaworzno.pl

Czytelny skan lub zdjęcie* wypełnionego i podpisanego papierowego wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami (w tym oświadczeniami podpisanymi przez współwłaścicieli nieruchomości) oraz RODO należy przesłać w formie załącznika na powyższy adres mailowy.

Oryginały dokumentów przesłanych mailowo wnioskodawca ma obowiązek dostarczyć do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jaworznie przed podpisaniem umowy o dotację.

Wielkość pojedynczej wiadomości mailowej nie może przekroczyć 80 MB.

* Dopuszczone formaty plików
.pdf, .xps, .doc, .docx, .odt, .jpg, .jpeg, .tif, .tiff, .png, .svg, .zip, .tar, .gz, .gzip, .7z

2. PoprzezePUAP na adres skrzynki: /UMJAWORZNO/SkrytkaESP

Wypełniony wniosek z wszystkimi wymaganymi oświadczeniami (w tym oświadczeniami podpisanymi przez współwłaścicieli nieruchomości) oraz RODO należy przesłać na powyższy adres skrzynki ePUAP z dopiskiem w temacie “Dotacje do kotłów 2024”. Oryginały oświadczeń współwłaścicieli wnioskodawca ma obowiązek dostarczyć do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jaworznie przed podpisaniem umowy o dotację.

3. W formie papierowej wyłącznie w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Krakowskiej 9 (wejście od strony Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej) – II piętro pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Jaworznie, tj.:

  • poniedziałek – środa, godz. 7:00 – 15:00,
  • czwartek, godz. 7:00 – 16.00,
  • piątek, godz. 7:00 – 14:00.

Każdy złożony wniosek zostanie opatrzony pieczątką wpływu oraz datą i godziną złożenia wniosku w Wydziale Ochrony Środowiska.

Ile można odzyskać środków finansowych z poniesionych wydatków na wymianę nieekologicznego źródła ciepła?

W 2024 roku z gminnego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji można uzyskać dofinansowanie w kwocie:

  • 4 000,00 zł – przy zakupie i montażu wymiennika ciepła, kotła gazowego, kotła olejowego, kotła na pellet, pompy ciepła, urządzenia elektrycznego,
  • 1 000,00 zł – przy zakupie i montażu kotła węglowego z automatycznym załadunkiem paliwa,
  • 2 000,00 zł – dodatkowo w przypadku wymiany źródła ciepła na wymiennik ciepła lub kocioł gazowy do nowo budowanych przyłączy sieciowych (ciepło, gaz),
  • 4 000,00 zł – przy zakupie i montażu ekologicznego urządzenia wykorzystywanego na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej: systemu solarnego, pompy ciepła, pod warunkiem że zainstalowane źródło ciepła stosowane do ogrzewania budynku, kocioł lub piec na paliwo stałe spełniają normy 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN 303-5:20212.

Gdzie szukać wniosków oraz zasad udzielenia dotacji celowej na wymianę nieekologicznego źródła ciepła?

Formularze wniosków można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworznie: www.bip.jaworzno.pl. Tam również znajdują się szczegółowe zasady udzielania dotacji.

Formularze w wersji papierowej są dostępne siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska (ul. Krakowska 9, II piętro).

Sprawdź jak prawidłowo wypełnić dokumenty o dotację:

Gmina Miasta Jaworzna realizuje również rządowy program „Czyste powietrze”

W ramach programu „Czyste powietrze” trwa otwarty nabór wniosków o dofinansowanie, m.in. do wymiany starych kotłów węglowych na ekologiczne źródła ciepła, termomodernizację czy wymianę okien. Więcej informacji na temat tego dofinansowania można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska po numerem telefonu (32) 61 81 965 lub bezpośrednio na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-powietrze.html

Comments are closed.