Aktualności, Z miasta|

W Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie odbyło się uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom konkursu organizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie. Uczniowie jaworznickich szkół nadesłali ponad 240 prac!

Do Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęły 244 prace uczniów z 20 jaworznickich szkół. Najwięcej, bo aż 96 ze Szkoły Podstawowej nr 18. Oceniane były w trzech kategoriach wiekowych: I kategoria – uczniowie klas 1 – 3 szkół podstawowych, II kategoria – uczniowie klas 4 – 8 szkół podstawowych i III kategoria – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Członkami komisji konkursowej oceniającej prace plastyczne były: Krystyna Bojęś – Kierownik Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Wydziale Współpracy Społecznej i Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Joanna Kaszuba – Kierownik Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie oraz Bernadeta Lizok – Starszy Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie.

Laureatami konkursu w poszczególnych kategoriach zostali:

W I kategorii:

I miejsce zajęła Lena Reszka – uczennica klasy 3 Szkoły Podstawowej nr 19 w Jaworznie,

II miejsce zajęła Alicja Marcinkowska – uczennica klasy 1 Szkoły Podstawowej nr 18 w Jaworznie

III miejsce zajął Piotr Marzec – uczeń klasy 3 Szkoły Podstawowej nr 3 w Jaworznie;

W II kategorii:

I miejsce zajęła Amelia Kowalczyk – uczennica klasy 7 Szkoły Podstawowej nr 8 w Jaworznie,

II miejsce zajęła Lavinia Karayrlan – uczennica klasy 5 Szkoły Podstawowej nr 12 w Jaworznie,

III miejsce zajęła Maja Koszyk – uczennica klasy 6 Szkoły Podstawowej nr 20 w Jaworznie;

W III kategorii:

I miejsce zajęła Wiktoria Brzozowska – uczennica klasy 1 Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jaworznie.

Wybrane prace konkursowe w okresie od 11 grudnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. zaprezentowane będą w Młodzieżowym Domu Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie w formie galerii.

Comments are closed.