Aktualności, Kultura|

Dzisiejszego wieczoru w ATElier Kultury, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna Pawła Silberta, odbyła się Gala Wolontariusza Roku 2023. To wyjątkowe wydarzenie poświęcone jest wyróżnieniu tych, którzy z pełnym oddaniem i sercem służą społeczności naszego miasta, wnosząc nieoceniony wkład w rozwój lokalnej społeczności.

Nagrody i wyróżnienia w imieniu Prezydenta Pawła Silberta wręczyli – Zastępca Prezydenta Miasta Łukasz Kolarczyk wraz z Przewodniczącym Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Łukaszem Nowakiem.

Tytuł Wolontariusza Roku to nie tylko wyjątkowe wyróżnienie dla tych, którzy poświęcają swój czas i serce dla innych. To także wyjątkowe odznaczenie dla tych, którzy z pełnym oddaniem służą społeczności, stając się nie tylko motorem zmian, ale także inspiracją dla innych, by podążać tą samą szlachetną drogą – mówi Zastępca Prezydenta Łukasz Kolarczyk.

Konkurs składał się z trzech etapów, w których zgłoszenia były starannie oceniane. Po obradach komisji konkursowej, wyłoniono trzech nagrodzonych i przyznano trzy wyróżnienia. Zwycięzcy w każdej z kategorii, otrzymali nagrody pieniężne – po trzy tysiące złotych.

W kategorii indywidualnej nagrodę otrzymała Elżbieta Helbin, nominowana przez Fundację Kobieca Przystań. Aktywna wolontariuszka od 12 lat, działa m.in. w Fundacji “Mój czas dla seniora” im. Wandy i Józefa oraz Fundacji Kobieca Przystań.

Nagrodę w kategorii senioralnej powyżej 60 roku życia, zdobyła Helena Adamczyk, nominowana przez Stowarzyszenie Hospicjum HOMO – HOMINI im. św. Brata Alberta. Oddana wolontariuszka od 13 lat, pełna życzliwości i odpowiedzialności w pracy wolontariusza medycznego.

W kategorii wolontariatu szkolnego laureatem zostało Koło Wolontariackie przy Szkole Podstawowej Nr 18, reprezentowane przez Małgorzatę Mackiewicz i Magdalenę Suropek. Koło, istniejące od kilku lat, angażuje się w działania na rzecz społeczności lokalnej i miejskiej, biorąc udział w akcjach ogólnopolskich.

Jury przyznało również trzy wyróżnienia. W kategorii indywidualnej wyróżniono – Renatę Talarczyk zgłoszoną przez Fundację “Mój Czas dla Seniora im. Wandy i Józefa”. W kategorii senioralnej wyróżniono – Danutę Dubiel zgłoszoną przez Miejski Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Wyróżnienie w kategorii wolontariat szkolny otrzymuje Wolontariat SURSUM CORDA Koło przy Szkole Podstawowej Nr 8 im. Janusza Korczaka.

Organizatorami Konkursu Wolontariusza Roku 2023 był Prezydent Miasta Jaworzna, we współpracy z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie.

Całą galę uświetniły swoim występem Natalia Smagacz i Małgorzata Palian, które prezentowały utwory takie jak “Kochana”, “Aleją Gwiazd”, “Łatwopalni” czy “Jesteś lekiem na całe zło”.

Comments are closed.