Aktualności, Podatki|

Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej radni podejmą uchwały dotyczące stawek podatków lokalnych w 2024 roku. W ramach programu „Jaworzno. Strefa Lepszej Pracy”, po konsultacji Prezydenta Miasta Pawła Silberta z Jaworznicką Izbą Gospodarczą, w budżetach mieszkańców i przedsiębiorców w 2024 roku zostanie łącznie aż 4,5 mln zł. Podobnie jak w większości miast w Polsce, nieco wyższe będą jednak stawki podatku od nieruchomości za budynki. Duża bonifikata czeka natomiast przedsiębiorców – podatek od środków transportowych zostanie obniżony o ok. 40 proc. i o 90 proc. dla pojazdów niskoemisyjnych.

Dzięki realizacji strategicznego projektu jakim jest Jaworznicki Obszar Gospodarczy i pozyskaniu pierwszego dużego inwestora – spółki ElectroMobility Poland, a także uzyskaniu środków zewnętrznych na zagospodarowanie strefy przemysłowej, Gmina odnotowała pierwsze wpływy finansowe do budżetu. Pozwalają one zaplanować kolejne kroki, związane z rozwojem miasta, ale też utrzymać niektóre stawki podatków oraz opłaty lokalne na dotychczasowym poziomie – wyjaśnia prezydent Paweł Silbert.

Podatkowe korzyści dla przedsiębiorców i osób fizycznych w 2024 roku

W związku ze wspomnianymi kluczowymi czynnikami i realizacją gminnego programu „Jaworzno. Strefa Lepszej Pracy”, na 2024 rok zostaną utrzymane stawki podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od gruntów pozostałych, na poziomie ustalonym na 2023 rok i nie zwiększanie obciążeń fiskalnych w tej kategorii podatków. W przypadku przedsiębiorców – głównie małych i średnich, ten ruch pozwoli na pozostawienie w budżetach przedsiębiorstw kwoty ok. 1,7 mln zł, a w budżetach osób fizycznych kwoty ok. 1,5 mln zł w skali roku.

Podatki od środków transportowych niższe aż o 40 proc. i o 90 proc. dla pojazdów niskoemisyjnych

Po konsultacjach Prezydenta Miasta Pawła Silberta z udziałem Prezesa Jaworznickiej Izby Gospodarczej Mateusza Łętowskiego, stawki podatku od środków transportowych zostaną w 2024 roku obniżone o ok. 40 proc. w stosunku do obowiązujących w 2023 roku. Dla właścicieli pojazdów z napędem wodorowym, hybrydowym, elektrycznym obniżka ta wyniesie aż 90 proc.

Podatek od środków transportowych jest podatkiem majątkowym. Zobowiązanymi do zapłaty są właściciele, posiadacze i współwłaściciele samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep oraz autobusów. Obecnie w Jaworznie opodatkowane są 672 pojazdy.

Propozycje związane z obniżkami stawek dla branży transportowej spowodują, że w budżetach firm pozostanie kwota ok. 1,3 mln zł w skali roku.

Prezydent Paweł Silbert skonsultował projekty uchwał podatkowych z Jaworznicką Izbą Gospodarczą. W związku z przyjętymi od lat zasadami współpracy i wzajemnym szacunkiem, wspólnie z Izbą Gospodarczą wypracowano korzystne zmiany w lokalnych podatkach na 2024 rok.

Łącznie ulgi i zniżki podatkowe w 2024 r. wyniosą aż 4,5 mln zł.

Obowiązujące w 2024 r. stawki podatków lokalnych

Podstawową opłatą, którą płacimy na rzecz gminy jest podatek od gruntów oraz budynków. Obecnie stawka np. za metr kwadratowy mieszkania wynosi 1,00 zł. W 2024 r. będzie o 15 groszy wyższa. Oznacza to, że właściciel mieszkania o powierzchni 50 mkw zapłaci w przyszłym roku 57,50 zł podatku czyli tylko o 7,50 zł więcej niż dotychczas.

Dla właściciela 200-metrowego domu położonego na działce o powierzchni tysiąca metrów kwadratowych oznacza to konieczność zapłaty podatku w wysokości 840 zł, czyli o 30 zł więcej niż w tym roku, co w przeliczeniu na kwartał daje o 7,50 zł więcej.

Nieco wyższe podatki od budynków zapłacą też przedsiębiorcy prowadzący w nich działalność gospodarczą. Dla przykładu miesięczna rata podatku za budynek o powierzchni 100 mkw. przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej na działce o powierzchni 300 mkw. wzrośnie o około 108 zł.

Wzrosną także stawki podatku rolnego i leśnego.

Na aktualizację stawek podatków zdecydowały się niemal wszystkie polskie miasta.

Przypominamy: obowiązujące ulgi w podatkach lokalnych

Podobnie jak w poprzednich latach, mieszkańcy mogą skorzystać z 10-letniego okresu zwolnienia z podatku od nieruchomości, na której wybudują swój dom. Zwolnienie przysługuje każdemu, kto wybuduje nowy budynek mieszkalny jednorodzinny tj. budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 200 m², służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych.

Uwaga! Zwolnienie nie obejmuje budynków mieszkalnych jednorodzinnych zajętych w całości lub części na prowadzenie działalności gospodarczej. Zwolnienie przysługuje na okres 10 lat począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ostatecznym wykończeniem. Dotychczas z ulgi skorzystało ponad 790 budynków.

Bilet roczny i opłata za gospodarowanie odpadami bez zmian

W przyszłym roku na dotychczasowym poziomie – mimo ciągle rosnących kosztów – zostaną utrzymane stawki opłat za gospodarowanie odpadami oraz atrakcyjna cena biletu rocznego (240 zł – normalny, 120 zł – ulgowy). Zabezpieczone będą również środki na wkłady własne do kolejnych wniosków na zadania inwestycyjne, także drogowe. Utrzymane zostaną również m.in. dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, a także dopłaty do budowy przyłączy kanalizacyjnych.

Comments are closed.