Aktualności, Z miasta|

Prezydent Jaworzna, Paweł Silbert nie wyraził zgody na zaproponowany przez Stalexport projekt rozbudowy węzła autostradowego przy A4 w Byczynie. Prezydent zwrócił uwagę, że miasto, kierując się interesem gospodarczym mieszkańców, od lat apeluje o uruchomienie nieczynnego dziś zjazdu w Jeleniu.

Jak pisze Prezydent Silbert, w liście do Zarządu Stalexportu:

Udostępnienie we wszystkich relacjach tego właśnie węzła oznacza nie tylko korzyści dla samego Jaworzna – a zwrócić tu muszę uwagę na rozwijające się nowo powstające firmy w tamtejszym rejonie A4 , sytuowane po obu jej stronach oraz na wybudowaną staraniem Jaworzna drogę wojewódzką nr 903, która połączyła rejon węzła w Jeleniu z drogą krajową nr 79 – ale i dla wielu samorządów zachodniej części województwa małopolskiego.

Pragnę podkreślić, że wspomniany powyżej odcinek nowego śladu drogi numer 903 powstał jako pierwszy etap Drogi Współpracy Regionalnej (DWR) – mający połączyć południkowo historycznie i geograficznie zachodniomałopolskie tereny. Także na ostatnich spotkaniach (między wrześniem a listopadem br.) , które odbyłem z przedstawicielami samorządów Oświęcimia (miasto, gmina i powiat), Chełmka i Libiąża jednoznacznie wybrzmiało oczekiwanie, aby projekt DWR był kontynuowany w województwie małopolskim – spotkania te zakończyły się skierowaniem opinii i stanowisk do małopolskiego zarządu dróg wojewódzkich. W przekazanym stanowisku zwrócono uwagę nie tylko na korzyści wymienionych samorządów z dostępem do powstającego w Jaworznie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego (JOG) – ale i właśnie dostęp do węzła autostrady A4 w Jaworznie – Jeleniu.

W związku z powyższym jestem zmuszony oświadczyć, że nie mogę wyrazić pozytywnej opinii na temat uzgodnień związanych z proponowaną przez Państwa rozbudową węzła autostradowego A4 w Byczynie. Priorytetem dla Jaworzna jest pełne otwarcie węzła w Jaworznie-Jeleniu.

Comments are closed.