Aktualności|

Eksperymentalne wytwarzanie i wykorzystanie energetycznego pelletu z biomasy w Miejskim Centrum Kultury i Sportu było jednym z tematów wczorajszego, wyjazdowego posiedzenia komisji środowiska i gospodarki wodnej, komisji ds. klimatu oraz komisji rolnictwa i terenów wiejskich Urzędu Marszałkowskiego. W spotkaniu wziął udział Prezydent Miasta Paweł Silbert oraz dyrektor MCKiS Sebastian Kuś, którzy kilka miesięcy wcześniej sygnowali porozumienie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, odnośnie realizacji tego nowatorskiego przedsięwzięcia.

Ideą tego projektu jest przetworzenie biomasy, czyli różnego typu odpadów zielonych, pochodzącej z obiektów administrowanych przez MCKiS na pellet, który następnie jest spalany w specjalnym piecu CO. Przez ostatnie miesiące naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego pracowali nie tylko nad opracowaniem optymalnego składu “jaworznickiego” pelletu, ale także badali, jakie gazy przedostają się do środowiska w procesie jego spalania i czy spełniają one normy środowiskowe.

Ten projekt ma wiele korzyści – podkreśla prezydent Paweł Silbert. Zagospodarowujemy odpady zielone, których w mieście mamy bardzo dużo, tworząc z nich ekologiczne paliwo pozwalające ogrzewać zimą miejskie budynki. Projekt jest pilotażowy, realizowany na razie na niewielką skalę w MCKiS, ale jego wyniki są bardzo optymistyczne.

Projekt, innowacyjny na skalę kraju, spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony radnych, którzy nie tylko zapoznali się z wynikami badań, ale także mieli okazję obejrzeć jak wygląda proces produkcji. Dla wielu realizowane w naszym mieście przedsięwzięcie było dużym zaskoczeniem.

Naukowcy podkreślają, że wykorzystywanie trawy do produkcji pelletu służy środowisku.

Zapobiega gniciu trawy na składowiskach odpadów, co jest szkodliwe dla środowiska. Bowiem podczas procesów gnilnych wytwarzają się takie groźne gazy jak np. metan. Tymczasem trawa, która zostaje ususzona, nie gnije, a siano może być surowcem energetycznym w obiegu zamkniętym – wyjaśniła radnym prof. Iwona Jelonek.

Comments are closed.