Aktualności, Bezpieczeństwo|

W poniedziałek, 13 listopada 2023 r. w Młodzieżowym Domu Kultury im. Jaworzniaków, odbyła się konferencja pt. Bezpieczeństwo Jaworznickich Szkół. Wydarzenie zgromadziło licznych specjalistów, przedstawicieli instytucji oraz jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży we wszystkich placówkach oświatowych miasta. W wydarzeniu udział wziął również Prezydent Miasta Paweł Silbert wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Tadeuszem Kaczmarkiem, Pełnomocnikiem ds. Oświaty i Gospodarowania Nieruchomościami Tomaszem Jewułą oraz Naczelnik Wydziału Edukacji Ireną Wojtanowicz – Stadler.

Pierwszym tematem poruszanym podczas konferencji było „Bezpieczne Jaworzno – Bezpieczna szkoła”, którego założenia przedstawił Komendant Miejski Policji w Jaworznie, insp. dr Piotr Uwijała. Komendant przedstawił statystyki dotyczące skuteczności wykrywania przestępstw oraz omówił działania podejmowane przez policję na rzecz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Jaworzna.

Następnie głos zabrał Jacek Sowa z Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, który omówił temat „Edukacji na rzecz bezpieczeństwa – działania realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności„. W czasie prezentacji przedstawiono inicjatywy i działania mające na celu wzbogacenie środowiska edukacyjnego o elementy związane z bezpieczeństwem.

Kolejnym ważnym punktem było przedstawienie roli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w profilaktyce szkolnej. O tym zagadnieniu opowiadała Kierownik Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także Przewodnicząca GKRPA, Krystyna Bojęś, która przedstawiła istotną rolę komisji w tworzeniu bezpiecznego środowiska dla uczniów.

Głos zabrał również Rafał Soból – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Jaworznie, który przedstawił metodologię i główne narzędzia użyte w trakcie przeprowadzania badań na temat bezpieczeństwa w jednostkach oświatowych.

Profesor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, dr hab. Ryszard Szynowski, przedstawił wyniki badań dotyczących bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych miasta Jaworzna, wskazując obszary wymagające szczególnej uwagi.

Konferencja Bezpieczeństwo Jaworznickich Szkół stanowiła ważne forum wymiany doświadczeń oraz inspirację do podejmowania dalszych interdyscyplinarnych działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w jaworznickich placówkach oświatowych.

Comments are closed.