Aktualności, Edukacja|

image_print

W Jaworznie prowadzone są prace mające na celu poprawę jakości energetycznej w miejskich placówkach oświatowych. Działania te realizowane są w ramach projektu, który otrzymał wsparcie finansowe z Programu Inwestycji Strategicznych. Projekt obejmuje zarówno wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, jak i modernizację budynków oświatowych. Całkowita wartość tych przedsięwzięć wynosi 36 milionów złotych, z czego niemal 30 milionów złotych pochodzi ze środków zewnętrznych tj. Programu Inwestycji Strategicznych, a wkład własny gminy to blisko 6 milionów złotych.

Poprawa jakości energetycznej i remonty w naszych placówkach oświatowych to realizacja konkretnych prac budowlanych w trosce o nasze środowisko. Dzięki wsparciu z Funduszu – Programu Inwestycji Strategicznych nie tylko tworzymy lepsze warunki do nauki, ale zwiększamy komfort pracy nauczycieli, dbamy o estetykę szkół i ich otoczenia – mówi Prezydent Miasta Paweł Silbert. – Montaż nowoczesnych i efektywnych źródeł energii powinien również wpłynąć na obniżenie rachunków i unowocześnienie naszych szkół.

Aktualnie zaplanowane prace związane z poprawą efektywności energetycznej (OZE) obejmują jedenaście placówek oświatowych w mieście. Projekt skupia się nie tylko na montażu paneli fotowoltaicznych, lecz także na szerokim zakresie innych działań mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków. W ramach projektu przewidziano m.in. ocieplenie ścian i stropodachów, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, instalacji odgromowej, rynien i rur spustowych oraz parapetów w wyżej wymienionych budynkach oświatowych.

Zadanie realizuje jaworznicka firma RISER Sp. z o.o. w następujących obiektach:

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (SOSW) przy ul. Wolności 11.
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 (ZSP4) przy ul. Armii Krajowej 5.
 • Liceum Ogólnokształcące nr 1 (LO1), przy ul. Licealnej 3.
 • Przedszkole Miejskie Nr 1 (PM1), przy ul. Szymanowskiego 10.
 • Przedszkole Miejskie Nr 5 (PM5), przy ul. 11 Listopada 3.
 • Przedszkole Miejskie Nr 10 (PM10), przy ul. Tuwima 6.
 • Przedszkole Miejskie Nr 17 (PM17), przy ul. Kościuszki 2 A.
 • Szkoła Podstawowa Nr 7 (SP7), przy ul. Ławczana 12.
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 (SP4), przy ul. Olszewskiego 76.
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących (ZSO), przy ul. Towarowej 61.
 • Szkoła Podstawowa Nr 17 (SP17) przy ul. Starowiejskiej 15.

W latach 2018 – 2023 na remonty i modernizację jaworznickich placówek oświatowych wydano łącznie prawie 75 milionów złotych.
W tym i przyszłym roku razem planowane środki na zadania remontowe

i inwestycyjne w budynkach oświaty wynoszą ponad 57 milionów złotych.

Comments are closed.