Aktualności, Z miasta|

image_print

Rozstrzygnięto przetarg na kompleksową przebudowę ul. Szczakowskiej i podpisano umowę z wykonawcą. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Rembud Trzebinia sp. z o.o., która za ponad 44 mln złotych zrealizuje zadanie budowlane od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką do planowanego ronda na zbiegu ulic: Chropaczówka, Miodowa, Górnośląska, Wachlowskiego, Szczakowska i nowy odcinek drogi ul. Nowoszczakowskiej. We wtorek, 31 października 2023 r. została podpisana umowa z Wykonawcą.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Realizacja tak dużego projektu inwestycyjnego odbywa się przy udziale finansowym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie w wysokości ponad 12,5 mln zł. Umowa o dofinansowanie została podpisana 31 maja 2023 r.

– Zaplanowaliśmy przebudowę ul. Szczakowskiej z elementami pozwalającymi w II etapie zadania zbudować również ul. Nowoszczakowską. Mamy duże doświadczenie w realizacji projektów zewnętrznych i przebudowie arterii miejskich. Jeśli to możliwe korzystamy z programów i dofinansowań zewnętrznych, tak też jest w tym przypadku – mówi prezydent Paweł Silbert. Cieszy mnie pozytywne rozstrzygnięcie przetargu i rozpoczęcie wkrótce realizacji tego zadania drogowego – ważnego dla mieszkańców Niedzielisk i północnych części miasta. Gmina złożyła także wniosek o dofinansowanie drugiego etapu – czyli rozbudowę układu drogowego o drugą część ul. Nowoszczakowskiej.

Obwodnica Północna Miasta

Kompleksowa przebudowa ul. Szczakowskiej stanowi element realizowanego w Jaworznie od lat projektu o nazwie „Budowa Obwodnicy Północnej Miasta”. Wykonawca zrealizuje dwa etapy:

  • 1.1 – budowę nowej drogi – ul. Nowoszczakowskiej o długości 600 metrów (I etap) – to zadanie będzie realizowane jako pierwsze,
  • 1.2 – przebudowa ul. Upadowej,
  • 1.3 – budowa ronda – ul. Szczakowska, Miodowa, Górnośląska, Wachlowskiego, Chropaczówka,
  • 1.4 – kompleksowa przebudowa ul. Szczakowskiej,
  • 2 – budowa ulicy Nowoszczakowskiej – II etap.

Nowy ciąg rowerowy i miejsca postojowe

Zadanie przewiduje również budowę nowej drogi rowerowej, łączącej się z istniejącym ciągiem w ul. Wachlowskiego i dalej wzdłuż ul. Nowoszczakowskiej. Ponadto na przeciwko Klubu RELAX zostanie wyznaczonych 10 miejsc postojowych poza pasem ruchu, w tym jedno przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Teren zostanie utwardzony.

Usprawnienia komunikacyjne i bezpieczeństwo

W ramach projektu, przy ul. Kasprzaka powstanie miejsce do obsługi transportu szkolnego. Powstanie także 9 przystanków autobusowych, w tym 5 zatok autobusowych oraz 4 przystanki autobusowe. Projekt zakłada również zainstalowanie 19 przejść dla pieszych, które zostaną doświetlone. W ramach przebudowy ul. Szczakowskiej zostanie przebudowane skrzyżowanie z ul. Upadową, wyposażone w wyspę/azyl dla uczestników ruchu. Warianty przebudowy ul. Szczakowskiej i ul. Nowoszczakowskiej były przedmiotem konsultacji społecznych i wielu spotkań prezydenta, pracowników Urzędu Miejskiego z lokalną społecznością, Długoszyna i Niedzielisk.

Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku. Zakończenie projektu przewidziane jest na listopad 2025 roku.

Comments are closed.