Aktualności, Z miasta|

image_print

Aby zwiększyć bezpieczeństwo na drogach oraz ułatwić mieszkańcom dotarcie do cmentarzy, miasto – jak co roku – podjęło szereg działań przed zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych. Oprócz udogodnień w organizacji zwiększonego ruchu autobusów i bezpłatnej komunikacji miejskiej, wiele pracy przed 1 listopada miały także miejskie jednostki.

fot. MZDiM Jaworzno

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej

Przypominamy, że miasto zadbało o kwestię ułatwienia mieszkańcom dojazdu na cmentarze. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w okresie od poniedziałku, 30 października do czwartku, 2 listopada wprowadziło zmiany w kursowaniu autobusów. Udostępnione zostaną również dodatkowe okolicznościowe linie 380, 381, 382,383 i 384, które zawiozą mieszkańców pod cmentarze. Ponadto zarządzeniem Prezydenta Miasta, komunikacja miejska w dniu 1 listopada jest bezpłatna.

Szczegółowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej w okresie świątecznym dostępny jest https://www.pkm.jaworzno.pl/www/2023/10/zmiany-w-organizacji-komunikacji-miejskiej-w-okresie-wszystkich-swietych-5/

Miejski Zarząd Dróg i Mostów i Wodociągi Jaworzno

Na czas 1 listopada, Miejski Zarząd Dróg i Mostów wprowadzi zmianę organizacji ruchu w Centrum w rejonie Cmentarza Pechnickiego. Ruch na ul. Paderewskiego będzie odbywał się w jednym kierunku – od ul. Broniewskiego do ul. Grunwaldzkiej.

Ponadto MZDiM wspierał działania miejskich jednostek i poprawiał jakość alejek cmentarnych. W tym roku nakładka asfaltowa została wykonana na terenie Cmentarza Komunalnego w Szczakowej na alei prowadzącej od bramy bocznej cmentarza.

Cmentarz Komunalny w Szczakowej fot. MZNK Jaworzno

Służby Wodociągów Jaworzno odpowiedzialne za porządkowanie terenów miejskich, prowadziły prace przy koszeniu i oczyszczaniu chodników na drogach dojazdowych do cmentarzy.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych

Na cmentarzach komunalnych dobiegają końca ostatnie zaplanowane na ten rok prace budowlane. Jednocześnie trwają przygotowania do zbliżającego się święta 1 listopada.

Na cmentarzu komunalnym Wilkoszyn zostały wybudowane trzy kolejne kolumbaria. Każde składa się z osiemnaście nisz, do których można składać urny. Łącznie na cmentarzu komunalnym Wilkoszyn stoi już dziewięć kolumbariów, a na cmentarzu komunalnym Szczakowa pięć kolejnych.

Trwa budowa grobów murowanych na cmentarzu komunalnym Wilkoszyn. W bieżącym roku zostały także przeprowadzone drobniejsze prace budowlane: naprawa pokrycia dachu kaplicy, demontaż schodów terenowych i budowa muru oporowego za kaplicą oraz remont schodów wejściowych do budynku administracji.

Na Cmentarzu Komunalnym w Szczakowej zostały udostępnione dwa nowe punkty poboru wody i wyremontowane bramy wjazdowe. MZNK zlecił także wycinkę i cięcia pielęgnacyjne drzew, które mogły stanowić zagrożenie dla osób lub mienia. W zamian za wycięte drzewa wykonano nasadzenia rekompensacyjne.

fot. MZNK Jaworzno

Trwają prace porządkowe na cmentarzach komunalnych. Oczyszczane są alejki, przycinane żywopłoty i trawniki. MZNK przypomina o specjalnych regałach, na które można odkładać niepotrzebne znicze, które nadają się do ponownego wykorzystania. Powtórne użycie zniczy pozwala zredukować ilość odpadów, które powstają na cmentarzach.

fot. MZNK Jaworzno

Od ubiegłego roku MZNK w Jaworznie udostępnia informację na temat osób pochowanych na cmentarzach komunalnych na witrynie internetowej: www.jaworzno.grobonet.com. Portal daje możliwość wyszukania grobu i zapewnia dostęp do dokładnych map cmentarzy komunalnych. Na obu cmentarzach znajdują się tablice informacyjne z planami nekropolii oraz kodami QR kierującymi na stronę internetową.

Comments are closed.