Projekty i programy|

Realizacja projektu:
01.04.2023 – 31.03.2026

Partnerzy projektu:

 • Główny Instytut Górnictwa (Polska – Lider),
 • Urząd Miejski w Jaworznie (Polska),
 • Urząd Miejski w Novy Bydzov (Czechy),
 • Uniwersytet Techniczny w Libercu (Czechy),
 • Urząd Miejski Stuttgart (Niemcy),
 • Politechnika Mediolańska (Włochy),
 • Konsorcjum rekultywacyjne East Ticino Villoresi (Włochy),
 • Służba Geologiczna Słowenii (Słowenia),
 • Kanalizacyjna Spółka Publiczna Vodovod Snaga (Słowenia),
 • Wydział Inżynierii Geotechnicznej,
 • Uniwersytet w Zagrzebiu (Chorwacja),
 • Urząd Miasta Varazdin (Chorwacja).

Opis:
Zmiany klimatu stanowią ograniczenie dostępności zasobów wód w wielu krajach Europy Środkowej. Regiony muszą zwiększyć swoją odporność na ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak susze i powodzie w miastach, a także wyczerpywanie się miejskich zasobów wód podziemnych. Zarówno obniżający się poziom wód gruntowych w dłuższej perspektywie, jak i pojawiające się nadmierne ilości wody w krótkim okresie stanowią poważne zagrożenie, którym należy przeciwdziałać poprzez zastosowanie odpowiedniej praktyki w zakresie zarządzania gospodarką wodną. Projekt ma na celu zwiększenie odporności na zmiany klimatu regionów Europy Środkowej w aspekcie zarządzania miejskimi zasobami wodnymi poprzez wspólne opracowywanie rozwiązań adaptacyjnych do zmian klimatu. Rozwiązania projektu, które zostaną przyjęte przez administrację publiczną i organy zarządzające gospodarką wodną, spowodują zmianę praktyk gospodarowania wodami i planowania przestrzennego w celu zwiększenia odporności regionów na zmiany klimatu. Sieć współpracy składająca się z 11 organizacji wspólnie opracuje i wdroży 6 działań pilotażowych, 8 rozwiązań, 6 planów działań i strategii na rzecz miast, regionów i powiązanych z nimi organizacji gospodarki wodnej oraz podmiotów zaopatrujących w wodę. Wszystkie wypracowane wspólnie rozwiązania w ramach działań pilotażowych będą miały charakter innowacyjny i nie były dotychczas stosowane w zaangażowanych regionach. W rezultacie rozwiązania przyjęte przez administrację publiczną (już w trakcie realizacji projektu) spowodują zmianę praktyk gospodarowania wodą i planowania przestrzennego w celu zwiększenia odporności regionów na zmiany klimatyczne. Oczekujemy, że w ciągu trzech lat współpracy podjęte działania i nawiązane kooperacje pozwolą na zwiększenie świadomości decydentów lokalnych i regionalnych poprzez wdrożenie wspólnie wypracowanych dobrych praktyk adaptacji regionów do zmian klimatu w kontekście miejskiej gospodarki wodnej. Współpraca na poziomie ponadnarodowym zwiększy transfer wiedzy w celu zmniejszenia ograniczeń dla skutecznej adaptacji regionów do zmian klimatu.

Comments are closed.