Aktualności, Jaworznicki Budżet Obywatelski|

Dobiega końca weryfikacja poprawności złożonych głosów w ramach 11. edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Ostateczne wyniki głosowania oraz zwycięskie zadania poznamy w tym tygodniu, po spotkaniu Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.

logo Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego

Zakończyliśmy etap wprowadzania kart do systemu. Obecnie trwa weryfikacja danych osób głosujących oraz selekcja podwójnych głosów – mówi Sekretarz Miasta Jaworzna Ewa Sidełko – Paleczny. – Podobnie jak w poprzednich edycjach zarówno wśród głosów „papierowych” i elektronicznych pojawiają się błędy „twarde” np. zły Pesel, brak podpisu, brak zaznaczonego zadania lub więcej niż dwa oraz błędy „miękkie”, które będą przedkładane pod głosowanie komisji.

Przypomnijmy, w tegorocznej edycji JBO złożono 17 501 kart papierowych oraz 9681 głosów elektronicznych. Kart papierowych, które trzeba było wprowadzić do systemu, było ponad 3 tysiące więcej niż w ubiegłym roku.

Zadaniem Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego jest ustalenie wyników głosowania i przedstawienie ich Prezydentowi Miasta, wraz z wykazem zadań rekomendowanych do realizacji. W skład Zespołu wchodzi czterech przedstawicieli mieszkańców miasta i czterech pracowników Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Więcej informacji na temat Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego można znaleźć na stronie www.jaworzno.pl/jbo/

Comments are closed.