Aktualności, Z miasta|

image_print

W tym roku po raz dwudziesty drugi przyznano stypendia w dziedzinie naukowo-literackiej, artystycznej i sportowej. Wyróżnienia dziewiętnastu laureatom wręczył Zastępca Prezydenta Miasta Łukasz Kolarczyk, życząc uczniom dalszych sukcesów.

W imieniu Prezydenta Pawła Silberta oraz swoim chciałbym przekazać serdeczne gratulacje wszystkim dzisiejszym stypendystom. To, co osiągnęliście, to wynik ogromnej determinacji, ciężkiej pracy i pasji, którą wkładacie w swoje dyscypliny. Wasze sukcesy, zarówno na krajowym, jak i międzynarodowym poziomie, przynoszą nam ogromną satysfakcję i dodają ducha. Jako miasto chcemy Was wspierać w waszych dalszych planach i osiągnięciach, niezależnie od tego, czy będą one związane z dyscyplinami sportowymi czy innymi dziedzinami życia. Chciałbym także podziękować rodzicom i opiekunom za wsparcie oraz cierpliwość, jaką okazują w kształtowaniu waszych talentów. Wasza praca nad wychowaniem tych młodych ludzi jest fundamentem ich sukcesów. – mówił w czasie wydarzenie Zastępca Prezydenta Łukasz Kolarczyk.Życzę Wam nieustającego rozwoju i sukcesów, które będą budować naszą społeczność i przynosić Wam ogromną satysfakcję. Dziękujemy, że jesteście częścią naszego miasta.

W tym roku o przyznanie stypendium ubiegało się 49 uczniów z Jaworzna, z czego 20 w części naukowo – literackiej, 8 w części artystycznej oraz 21 w części sportowej. Komisja konkursowa w składzie: Pełnomocnik ds. oświaty i gospodarowania nieruchomościami Tomasz Jewuła, Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Jaworznie Mariusz Kowalski, Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Jaworznie Ewa Zuber, przedstawiciel Śląskiego Kuratora Oświaty Maryla Skupień oraz Naczelnik Wydziału Edukacji UM w Jaworznie Irena Wojtanowicz – Stadlerprzyznała dziewiętnaście wyróżnień.

Szanse na stypendium mieli laureaci konkursów interdycyplinarnych i przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, laureaci konkursów na pracę naukową, organizowanych przez instytucje naukowe lub stowarzyszenia naukowe,uczniowie uzyskujący wysokie wyniki w indywidualnym współzawodnictwie sportowym lub wyróżniający się w grach zespołowych na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym, uczniowie posiadający wysokie osiągnięcia artystyczne na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim w konkursach, festiwalach, wystawach i przeglądach itp. Stypendia przyznawane są na rok szkolny 2023/2024.

Laureaci stypendium:

1. Milena Kita ze Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie,

2. Magdalena Mirowska z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie,

3. Honorata Garlej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Katowicach im. Mikołaja Kopernika I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi,

4. Kacper Jakubowski z III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach,

5. Anna Maria Swatek z IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Sosnowcu,

6. Julia Solarz z Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Karola Szymanowskiego w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara,

7. Aleksandra Kaszuba ze Szkoły Podstawowej nr 8 im. Janusza Korczaka,

8. Wojciech Głąb z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie,

9. Nadia Pieczara z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie,

10 . Julia Janczy z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie,

11. Julia Tarasek z Zespołu Szkół Ponadpodstawowychcnr 4 im. Królowej Jadwigi w Jaworznie,

12. Igor Musiał z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie,

13. Adela Niciarz z I Liceum Ogólnókształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie,

14. Aleksandra Masternak z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 im. Królowej Jadwigi

w Jaworznie,

15. Hanna Kałuża z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie,

16.Szymon Kałuża ze Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Konstytucji 3 Maja w Jaworznie,

17. Alicja Surowiak ze Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Jaworznie,

18. Nikodem Łukajczyk ze Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Brzechwy w Jaworznie,

19. Zofia Machna ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Jaworznie.

Comments are closed.