Aktualności, Z miasta|

image_print

Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworznie opublikowany został wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej realizowany na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. Inwestycja polega na budowie czterech budynków wielorodzinnych z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 2515, 2517, 2513, 2511, 2644 w obr. 200 położonych w rejonie ul. Wandy w Jaworznie.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, uwagi do wniosku można wnieść na piśmie na adres: Prezydent Miasta Jaworzna, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia wniosku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworznie – do dnia 6 listopada 2023 r.

https://bip.jaworzno.pl/m,19731,wnioski-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-mieszkaniowej-wraz-z-inwestycjami-towarzyszacymi.html

Uwaga do wniosku powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres składającego uwagę, przedmiot uwagi oraz oznaczenie wniosku, którego dotyczy.

Informacje w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie pod nr tel. 32 618 16 21 w godzinach pracy urzędu. 

Comments are closed.