Aktualności, Z miasta|

image_print

W Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 trwa przyjmowanie protokołów komisji wyborczych do Miejskiej Komisji Wyborczej. Wyznaczeni urzędnicy są zobowiązani do przyjęcia TYLKO PRAWIDŁOWO przygotowanych i złożonych dokumentów.

Ponieważ większość komisji złożyło nieprawidłowe protokoły, dlatego praca poszczególnych OKW wydłuża się. W składach komisji obwodowych uczestniczą przedstawiciele zgłoszeni przez komitety wyborcze.

Dopiero poprawne protokoły są przekazywane do Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach. Staramy się jak najszybciej zamknąć prace, jednak błędy w protokołach, zwłaszcza dot. liczby kart, muszą zostać wyjaśnione dla poprawności wyborów.

Wyjaśniając błędy apelujemy o współpracę i cierpliwość. Przedstawicielom komisji obwodowych oczekującym na złożenie prawidłowej dokumentacji zapewniono już w porze nocnej miejsce w sali USC oraz podano ciepłe napoje.

Comments are closed.