Aktualności, Z miasta|

W ramach programu Tarcza od blisko pięciu realizowana jest – Akademia Bezpieczeństwa, czyli cykl warsztatów i zajęć dot. bezpiecznych zachowań m.in. dla przedszkolaków, młodzieży szkolnej, a także seniorów. W poniedziałek, 16 października 2023 r., w Hali Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie rozpoczęły się warsztaty dla przedszkolaków, w których udział weźmie 35 przedszkoli miejskich i prywatnych z terenu Jaworzna. Z tego typu zajęć skorzysta blisko tysiąc dzieci.

W pierwszym dniu w bezpiecznych zmaganiach, dzieciom towarzyszył Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna Łukasz Kolarczyk oraz Komendanci wszystkich jaworznickich służb: insp. Piotr Uwijała (KMP Jaworzno), Artur Zięba (Straż Miejska) i st. bryg. Patrycjusz Fudała (PSP Jaworzno) oraz Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie Zbigniew Piątek.

Warsztaty „Bezpieczny Przedszkolak” skierowane są do najmłodszych mieszkańców miasta, a ich głównym celem jest zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpiecznego poruszania się po mieście. Z programu skorzysta około tysiąca dzieci z jaworznickich przedszkoli miejskich i prywatnych. Celem głównym warsztatów jest nabycie przez przedszkolaków umiejętności prawidłowego i bezpiecznego zachowania się w  miejscach publicznych. Warsztaty poprowadzą przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie, Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych, Straży Miejskiej, Zespołu Lecznictwa Otwartego oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Akademia Bezpieczeństwa

W ramach 5. edycji programu, który honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert, odbyły się już się pikniki bezpieczeństwa, szkolenia dla najstarszych jaworznian, które odbyły się podczas tegorocznego Tygodnia Seniora – pn. „Oszustwa w sieci”. W listopadzie, zajęcia odbywać się będą również w jaworznickich Klubach Seniora i Dziennym Domu Pomocy Społecznej.

Ponadto prowadzone są zajęcia przestrzegające przed zagrożeniem wtargnięcia napastnika do szkoły, prowadzone dla uczniów klas pierwszych szkół średnich, uczące właściwego zachowania i postępowania w przypadku ataku terrorystycznego – nie tylko na terenie szkoły, a także uświadomienie zagrożeń związanych z agresją, napadem. Zajęcia prowadzą wykładowcy, którzy są jednocześnie instruktorami policyjnych sił antyterrorystycznych. W warsztatach dotyczącej cyberprzemocy i napastnika w szkole udział weźmie ponad 1100 uczniów z dwunastu szkół ponadpodstawowych z terenu naszego miasta.

Organizatorem wydarzenia jest Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Jaworznie we współpracy z miejskimi służbami.

Comments are closed.