Aktualności, Kultura|

W sobotę, 7 października 2023 r. zmarł Jacek Gąsior – artysta malarz, wieloletni pracownik miejskich instytucji kultury. Msza Święta Żałobna zostanie odprawiona w czwartek, 12 października 2023 r. w kościele pw. Pana Jezusa Miłosiernego na cmentarzu Pechnickim w Jaworznie o godz. 15.00.

Mężczyzna opierający się o obraz na sztaludze
fot. arch. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Jacek Gąsior urodził się 25 grudnia 1960 roku w Jaworznie. Pochodził z artystycznej rodziny. Jego ojciec Kazimierz Gąsior znany działacz kultury, został uhonorowany za zasługi: Srebrną Odznaką Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej, Zasłużony Działacz Kultury, Zasłużony w rozwoju województwa katowickiego. Jacek Gąsior studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

W swej pracy artystycznej był wierny wypracowanemu przez siebie warsztatowi malarskiemu, który charakteryzował się programowym odrzuceniem wszelkich trendów obecnych w sztuce drugiej połowy XX wieku. Studia na Wydziale Konserwacji Dzieł Sztuki pozwoliły mu opanować dokładnie technologie starych mistrzów, które do “perfidii” wykorzystywał w swej twórczości. Jako zawodowy kopista i malarz pracował na dziełach najwyższej klasy, nawet znajdujących się na liście UNESCO. Tematyka prac Jacka Gąsiora jest pełna “śródziemnomorskich klimatów”, reprezentowanych niegdyś przez Claud’a Lorrain’a i Francesco Guardie’go. Swą twórczością wypełnił lukę, jaka powstała w ostatnich latach w malarstwie realistycznym.

Nierozerwalnie związany z Jaworznem, był wieloletnim pracownikiem najpierw Miejskiego Centrum Kultury i Sportu, a następnie Centrum Kultury Teatr Sztuk w Jaworznie. W obu instytucjach prowadził Pracownię Rysunku i Malarstwa. W Pracowni kształtował talenty malarskie młodych ludzi, a także przygotowywał ich do egzaminów wstępnych do liceów plastycznych i na Akademię Sztuk Pięknych. Zajmował się konserwowaniem dzieł sztuki, przywracając pałacom i kościołom ich dawny blask. Do jego największych osiągnięć na tym polu należy odtworzenie osiemnastowiecznych polichromii w kościele pw. św. Barbary w Krakowie oraz renowacja wałbrzyskiego mauzoleum Hochbergów. Był rewelacyjnym portrecistą, a tradycją Teatru Sztuk, jego portrety trafiały jako podziękowanie do artystów występujących na scenie instytucji. Przez kilka lat był członkiem Społecznej Rady ds. kultury w Jaworznie. Jacek Gąsior był także twórcą 120-metrowego muralu znajdującego się na ścianie budynku ZSP 3 im. Jana Pawła II, przedstawiającego patrona szkoły.

***

Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Śp. Jacka Gąsiora – artysty malarza, wieloletniego pracownika miejskich instytucji kultury. Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert
z Zastępcą Łukaszem Kolarczykiem,
pracownikami Urzędu Miejskiego i Jednostek miejskich
oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej Tadeuszem Kaczmarkiem wraz z Radnymi.

Comments are closed.