Aktualności, Rekreacja, Z miasta|

Dobre wiadomości dla Jaworzna! Skuteczność w pisaniu projektów i aplikowanie o środki zewnętrzne przynoszą efekty. Kolejne 40 mln zł wsparcia z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych trafi do naszego miasta. Dzisiaj podczas Śląskiej Konferencji Samorządowej z udziałem Premiera RP Mateusza Morawieckiego i Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Łukasza Kolarczyka, ogłoszono projekty, które otrzymały dofinansowanie.

– Bardzo się cieszę z pozyskanych środków zewnętrznych. Zależało mi, aby doprowadzić do finału modernizację obiektu lekkoatletycznego i stworzyć stadion sportów lekkiej atletyki z prawdziwego zdarzenia. To może wkrótce stać się faktem – mamy program zagospodarowania, wiemy jakie nowe elementy można zaproponować, by był to obiekt funkcjonalny. Kolejnym ważnym punktem jest stworzenie miejsca atrakcyjnego dla dzieci i młodzieży – czyli nowy skatepark w Parku Podłęże. Kolejne termomodernizacje przedszkoli: nr 12, 14, 15 i 27 oraz remont przychodni ZLO na Podwalu. Co ważne, środki otrzyma też Szpital na nową instalację wentylacyjną i klimatyzację bloku operacyjnego – wyjaśnia Paweł Silbert, prezydent Jaworzna. – Aplikowanie o środki zewnętrzne pozwala nam na realizację wielu inwestycji i pomysłów. Dziękuję mojemu zespołowi za przygotowanie wniosków i projektów, które pozwoliły na sięgniecie po kolejne wysokie dotacje rządowe.

Wsparcie dla szpitala miejskiego

Pierwszym projektem jest poprawa efektywności energetycznej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie wraz z instalacją urządzeń do wentylacji, na którą otrzymamy dotację w kwocie 2 mln zł. Projekt ma celu poprawę wydajności i efektywności energetycznej budynku jaworznickiego szpitala (wentylacja, ogrzewanie i klimatyzacja bloku operacyjnego). Łączna wartość tego projektu to ponad 2,2 mln zł.

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej

8 mln zł Jaworzno otrzyma na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. W ramach zadania wykonana zostanie termomodernizacja wraz z budową i montażem instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach placówek oświatowych (cztery Przedszkola Miejskie nr 12, 14, 15 i 27) oraz ochrony zdrowia zarządzanych przez Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie spółkę z o.o., której udziałowcem jest Gmina Miasta Jaworzna. Przedsięwzięcie to jest kolejnym elementem procesu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Jaworznie. Łączna wartość tego projektu to niemal 8,9 mln zł. Równolegle realizowany jest projekt termomodernizacji wraz z instalacją OZE w 8 placówkach oświatowych, który otrzymał już dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych.

30 mln zł na skatepark w Parku Podłęże i przebudowę Stadionu Azotania

Największa część otrzymanych środków, bo aż 30 mln zł to dotacja na budowę i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Jaworznie. Inwestycja składa się z dwóch zadań. Pierwszym z nich jest przebudowa stadionu sportowego przy ul. Moniuszki 95 w Jaworznie. W ramach projektu istniejący stadion sportowy zostanie zmodernizowany. Nowy obiekt stanowić będzie stadion lekkoatletyczny waz ze stadionem piłkarskim oraz całorocznym zapleczem. Wykonany zostanie remont boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej, powstaną także obiekty towarzyszące, takie jak korty tenisowe o nawierzchni poliuretanowej czy siłownia zewnętrzna, a także bieżnie, skocznie czy rzutnie lekkoatletyczne stanowiące o głównym przeznaczeniu obiektu.

Wybudowane zostaną również elementy zwiększenia efektywności energetycznej obiektu, m.in. instalacja fotowoltaiczna. Stadion sportowy pełni również bardzo ważną rolę jako miejsce organizacji imprez masowych takich jak np. koncerty w ramach Dni Jaworzna. Przebudowa będzie więc mieć zarówno wpływ na zapewnienie dobrych warunków do uprawiania i oglądania wydarzeń sportowych, jak i wymiernie poprawi komfort uczestników wydarzeń kulturalnych.

Drugim zadaniem zrealizowanym z tej puli środków jest wypracowana wspólnie z mieszkańcami w ramach programu „Jaworzno w dyskusji” budowa skateparku w osiedlu Podłęże czyli miejsca rekreacji dla dzieci i młodzieży. Wypracowana z mieszkańcami koncepcja zakłada utworzenie miejsca, które będzie służyć do nauki jazdy i doskonalenia swoich umiejętności dla jeżdżących na hulajnogach, rolkach, deskorolkach czy rowerach bmx.

Miejsce będzie podzielone na sześć sekcji o różnym stopniu trudności i poziomie umiejętności potencjalnych użytkowników. Będzie to element infrastruktury mającej na celu zwiększenie integracji dzieci i młodzieży oraz poprawy ich stanu zdrowia poprzez aktywne fizycznie spędzanie czasu wolnego.

– Pozyskane przez nasz samorząd kwoty robią ogromne wrażenie. To przemyślana strategia na realizację ważnych projektów dla mieszkańców – mówi Łukasz Kolarczyk, Zastępca Prezydenta Miasta. – Każda pozyskana złotówka buduje bezpieczeństwo zdrowotne, energetyczne i rynku pracy w mieście. Tak jest przy zadaniu termomodernizacji szkół i przeszkoli – te zmiany każdy może zobaczyć na własne oczy. Tak jest przy modernizacji OSP Ciężkowice i budowie centrum kultury w tej dzielnicy, budowie nowej sieci wod-kan Faza VII, czy ogromnych środkach na uzbrojenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. Kolejne rozdanie rządowego Programu Inwestycji Strategicznych możemy uznać za sukces wszystkich mieszkańców oraz zespołu, który przygotował wnioski i programy funkcjonalno-użytkowe. Marzenia o nowoczesnym stadionie i kompleksie sportowym w Podłężu są do realizacji, tak jak nowy skatepark w Parku Podłęże, odnowione przedszkola w różnych osiedlach Jaworzna.

Podczas wydarzenia odbył się panel „Perspektywa Śląska”, w którym udział wziął Zastępca Prezydenta Jaworzna Łukasz Kolarczyk, a także Michał Maliński – Menedżer Zespołu, Dyrektor ds. Relacji Społecznych BGK, Marek Wiza – Dyrektor ds. Relacji Społecznych BGK, Kacper Prętnicki –  Specjalista ds. Relacji BGK, region śląski oraz Dariusz Polowy – Prezydent Raciborza.


***

Świadome, odpowiedzialne działania miasta pozwoliły w ciągu ostatnich dwóch lat pozyskać z funduszy rządowych i zewnętrznych ponad 100 mln złotych na poprawę m.in. efektywności energetycznej budynków jaworznickich placówek oświatowych, renowację zabytków, przebudowę sieci wod -kan i budowę miejsc rekreacyjnych. Ponadto miasto pozyskało również 350 mln złotych na obudowę infrastruktury Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. Łącznie to ponad 450 mln zł.

Comments are closed.