Aktualności, Edukacja|

W Szkole Podstawowej nr 22 im. gen. Józefa Bema odbyła się wyjątkowa uroczystość – nadanie nowego sztandaru. Serdeczne gratulacje dla Dyrektor Haliny Frączek, złożyli w imieniu Prezydenta Miasta Jaworzna Pawła Silberta – Naczelnik Wydziału Edukacji Irena Wojtanowicz-Stadler oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Kaczmarek.

Wśród gości znaleźli się m.in. Radny Rady Miejskiej Janusz Papuga, który czynnie wspierał inicjatywę nadania szkole nowego sztandaru, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaworznie Maciej Brül oraz Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie Bogusława Śledzińska. W uroczystości udział wzięli również mieszkańcy dzielnicy, absolwenci szkoły oraz rodzice i uczniowie placówki.

– Dziękuję Państwu za obecność i uświetnienie tej historycznej dla naszej szkoły uroczystości. Niewątpliwie zapisze się ona w historii naszej szkoły jako jedno z ważniejszych wydarzeń. Sztandar, który miałam zaszczyt przyjąć w imieniu całej społeczności szkolnej to m.in. symbol więzi integrujących szkołę z jej środowiskiem, to znak rozpoznawczy, symbol jej historii i tradycji – podkreślała Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 22 Halina Frączek. – Dzięki wsparciu Prezydenta Miasta Jaworzna Pawła Silberta, Szkoła Podstawowa nr 22 im. gen. Józefa Bema otrzymuje nowy sztandar. W imieniu wszystkich nauczycieli, uczniów i rodziców składam serdeczne podziękowania. Świadomość tego, że tak wiele osób i instytucji nas wspiera życzliwą aprobatą dla naszych działań, a często jej konkretnymi czynami, jest dla nas inspiracją i bodźcem do tego, aby starać się jak najlepiej wykonywać swoją pracę.

Podczas uroczystości nowy sztandar został oficjalnie wprowadzony do szkoły. Uczniowie z dumą przyjęli go w swoje ręce. Niezapomniane chwile uroczystości wzbogaciły również piękne występy artystyczne.

Comments are closed.