Aktualności|

image_print

Zapowiadana od miesięcy zmiana w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym weszła w życie. Należy jednak pamiętać, że nowe przepisy nie utrudnią mieszkańcom uzyskania pozwolenia czy zgłoszenia budowlanego. Zmiana przepisów wprowadzana jest etapami, a całość będzie obowiązywała dopiero od 1 stycznia 2026 r. Jednak wprowadzone ustawą zmiany już teraz dotyczą kilku istotnych zasad planowania przestrzennego oraz związanych z tym procedur i dokumentów.

Wprowadzone w ustawie zmiany nie są rewolucyjne, ale mimo to mieszkańcy mają wiele pytań i wątpliwości. Czy będzie trudniej, czy będzie dłużej, co w ogóle będzie można – to są pytania przeciętnego inwestora – wyjaśnia Teobald Jałyński, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury.

Miasto od wielu lat prowadzi spójną, konsekwentną politykę w stosunku do obszarów bez planów miejscowych i zapewnia pokrycie planistyczne obszarów zurbanizowanych i przeznaczonych do zabudowy.

Wydajemy bardzo mało decyzji o warunkach zabudowy, bo mamy plany. Pokrycie planami miejscowymi jest na tyle duże, że nowa ustawa niewiele tu zmieni – dodaje Teobald Jałyński. – Przestrzeń miejska planowana jest od wielu lat w sposób kompleksowy i rozsądny. Nowy sposób zapisu i włączenie planu ogólnego w strategię rozwoju ma zintegrować oczekiwania z perspektywicznymi możliwościami miasta.

Prawo budowlane będzie działało jak dotychczas, a zapowiadane rejestry pozwolą na wgląd w realną politykę inwestycyjną. Nowości w przepisach dotyczą w głównej mierze cyfryzacji i uspójnienia aktów planowania w całym kraju oraz zmierzają do ograniczenia rozpraszania zabudowy. Po 2026 r. zainteresowani mieszkańcy będą mogli otrzymywać informację elektroniczną o sporządzanych dokumentach we wskazanym obszarze. Umożliwi to większą partycypację społeczną, a wszystkie informacje zgromadzi Rejestr Urbanistyczny. Ustawa wzmacnia także rolę konsultacji społecznych, które Jaworzno stosuje już od wielu lat.

Dla Jaworzna zmiana przepisów oznacza jednak konieczność sporządzenia nowego dokumentu o nazwie plan ogólny. Kolejne plany miejscowe czy decyzje o warunkach zabudowy będą musiały zachować z nim zgodność – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury. – Plan ogólny w założeniu będzie odpowiadał kierunkom zagospodarowania określonym dotychczas w studium i obowiązujących planach. Wyliczenie ilości terenów mieszkaniowych będzie korelowane z prognozami demograficznymi GUS.

Pamiętajmy jednak, że wprowadzenie w pełni wszystkich zasad i procedur zajmie jeszcze trochę czasu (także w oczekiwaniu na przepisy wykonawcze).

Comments are closed.