Aktualności, JOG, Z miasta|

Działania, związane z budową infrastruktury i funkcjonowaniem Jaworznickiego Obszaru gospodarczego, nie zwalniają tempa. W ubiegłym tygodniu ogłoszono pierwszego nabywcę działki na terenie JOG, którym została firma realizująca projekt polskiej marki samochodów elektrycznych Izera – ElectroMobility Poland. Teraz płyną kolejne dobre informacje dla Jaworzna. Premier RP Mateusz Morawiecki ogłosił, że Jaworzno otrzyma kolejne 250 mln złotych, tym razem na budowę infrastruktury drogowej na terenie JOG. Środki pochodzą z 7. edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Rozwoju Stref Przemysłowych.

Do tej pory Gmina pozyskała już 100 mln złotych na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na JOG-u – obecnie trwa procedura przetargowa. Pozyskane teraz środki pozwolą na rozpoczęcia dalszych prac na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego, a co za tym idzie przyciągnięcie kolejnych inwestorów
z branży automotive oraz nowoczesnych technologii.

Jaworznicki Obszar Gospodarczy, którego profil działania będzie ściśle związany z technologią przyszłości, elektromobilnością i szeroko pojętą branżą automotive – to wielka szansa rozwoju dla naszego miasta oraz regionu, dlatego też cieszy fakt, że otrzymaliśmy kolejne ogromne środki na jego rozwój – mówi Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert. – Dzięki wsparciu Rządu i Premiera Mateusza Morawieckiego, współpracy i wsparciu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z Prezesem Januszem Michałkiem oraz Panią Moniką Bryl, a także pracy zespołu pracowników Urzędu – jesteśmy coraz bliżej do oddania poważnym przedsiębiorcom reprezentującym branże przyszłości, gotowego produktu o najwyższej klasie – Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. Jeszcze raz dziękuję za wsparcie naszych działań!

Jakie inwestycje powstaną za pozyskane 250 mln zł?

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w ramach JOGu będzie polegało m.in. na przebudowie istniejącej infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do funkcjonowania terenu przemysłowego i budowie nowego układu funkcjonalno-komunikacyjnego, w tym m.in. budowie węzłów drogowych, przebudowie i budowie wiaduktów. Projektowana infrastruktura drogowa wraz z infrastrukturą pieszo-rowerową wokół obszaru JOGu zapewni dojazd do działek inwestycyjnych w ramach strefy.

Zakres drogowy w ramach pozyskanych środków zewnętrznych obejmuje kompleksową przebudowę ul. Wojska Polskiego, wprowadzenie rond, budowę nowego skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z DK 79 w postaci wiaduktu łączącego dwie strefy inwestycyjne. Budowa całego śladu wraz z drogami rowerowymi ulicy Mysłowickiej, obudowa terenu JOG siecią dróg z wyprowadzeniem ruchu estakadami. Jednym z ważniejszych zadań poprawiających ruch na drodze wylotowej z miasta w stronę Katowic będzie poszerzenie jezdni – czyli likwidacja tzw. „wąskiego gardła” na wiadukcie kolejowym przy centrum handlowym Designer Outlet Center. Gmina posiada stosowne pozwolenia i porozumienia z sąsiadującym Sosnowcem na prowadzenie całości inwestycji.

Otrzymane 250-milionowe wsparcie, to wielkie wydarzenie nie tylko dla Jaworzna, ale i Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzięki pozyskanym środkom, teren Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego będzie jednym z najatrakcyjniejszych terenów w KSSE, jak i w Polsce – mówi Prezes KSSE dr Janusz Michałek. – Teraz będziemy mogli walczyć o międzynarodowych partnerów oraz najatrakcyjniejsze projekty z całego świata. Dwa lata ciężkiej, wytężonej pracy oraz wspólnych działań Jaworzna i KSSE, ale również wsparcia – ze strony rządu i partnerów – daje szansę na rozwój nie tylko Jaworzna i regionu, ale całego kraju.

100 mln złotych na budowę sieci wod – kan – jesteśmy w trakcie rozstrzygnięcia przetargu

Dzięki pozyskanym w ubiegłym roku, 100 mln zł na rozbudowę sieci wodno – kanalizacyjnej, wybudowana zostanie m.in. nowa stacja uzdatniania wody – zasilana wodami kopalnianymi na terenie przejętym od Spółki Restrukturyzacji Kopalń w lokalizacji „Jan Kanty”. Oczyszczona woda będzie dostarczana do przedsiębiorstw zlokalizowanych w JOG oraz na potrzeby mieszkańców. Nowy zasób wody odciąży dotychczasowe ujęcie miejskie i zapewni bezpieczeństwo dostaw na kolejne dziesięciolecia. Ponadto zmodernizowana i wybudowana zostanie nowa sieć wodociągowa.

W ramach projektu budowy nowej sieci na terenie JOG zostanie również zrealizowana inwestycja przebudowy sieci ul. Energetyków. Zmodernizowana zostanie Pompownia „Siłownia” wraz całym układem oraz wybudowany zostanie zbiornik retencyjny dla ul. Energetyków. Po zrealizowaniu przebudowy, mieszkańcy ul. Energetyków nie będą odczuwać już niedogodności związanej z odbiorem wód opadowych oraz zalewaniem posesji i drogi.

Historia Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego – wizyta KSSE lipiec 2019 rok

Pierwszy teren z nowym właścicielem – ElectroMobility Poland

Przypomnijmy – w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczna (KSSE) oraz Urząd Miasta Jaworzna, spółka ElectroMobility Poland SA (EMP) zostanie właścicielem działki o powierzchni 117 ha za kwotę 128 mln zł, zlokalizowanej na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego (JOG). Tym samym spółka realizująca projekt polskiej marki samochodów elektrycznych Izera będzie pierwszym inwestorem na terenie JOG-u. Sprawne i efektywne działanie miasta Jaworzna i Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej pozwoliło na szybkie przeprowadzenie przetargu zaledwie dwa miesiące po zakończeniu działań przygotowawczych.

***

Jaworznicki Obszar Gospodarczy czyli zespół terenów o dużej powierzchni położonych w bliskiej okolicy Elektrowni Jaworzno III (od ul. Wojska Polskiego na północ, aż do obwodnicy na granicy z Sosnowcem przy outlecie odzieżowym, tuż przy węźle A4 z S1). JOG dysponuje łączną powierzchnią ponad 300 ha, z czego większość będzie możliwa do zagospodarowania. Około 25 ha pozostanie w „naturalnym”, niezmienionym stanie, stanowiąc m.in. ostoję dla wodnej i mokradłowej fauny i flory.

Jaworzno na swojej powierzchni 152 km2 posiada aż w 36,7 proc. obszary leśne. Lasy w mieście zajmują powierzchnię 61 km2 (6100 ha). JOG to zaledwie około 300 ha terenów przemysłowych.

Comments are closed.