Aktualności, Kultura|

image_print

Jaworzno wzięło udział w II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków składając łącznie 6 wniosków. Cztery z nich dotyczyły obiektów zarządzanych przez gminę, dwa właścicieli prywatnych, których obiekty znajdują się w rejestrze zabytków. Pozytywną oceną komisji wraz z możliwością dofinansowania otrzymały dwa wnioski na łączną kwotę 4 mln zł.

Do drugiej edycji, zgodnie z kryteriami konkursu zostały zgłoszone:

  1. Prace konserwatorskie i budowlane w Domu Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego w Jaworznie, przy ul. Jagiellońskiej 3.
  2. Prace konserwatorskie i budowlane w budynku ATElier Kultury w Jaworznie.
  3. Prace konserwatorskie i budowlane w siedzibie Muzeum Miasta Jaworzna.
  4. Prace konserwatorskie i budowlane w budynku magazynowym Muzeum Miasta Jaworzna.
  5. Prace konserwatorskie w budynku dawnej rzeźni w Jaworznie.
  6. Prace konserwatorskie w kościele p.w. Św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie-Szczakowej.

W efekcie naboru, komisja konkursowa przyznała dofinansowanie na:

1. Prace konserwatorskie i budowlane w budynku magazynowym Muzeum Miasta Jaworzna – kwota dofinansowania 3 500 000,00 zł, wkład własny gminy 71 430,00 zł, przewidywana wartość inwestycji 3 571 430,00 zł.

2. Prace konserwatorskie w kościele p.w. Św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie-Szczakowej – kwota dofinansowania 500 000,00 zł, wkład własny gminy 10 205,00 zł, przewidywana wartość inwestycji (dotacji) 510 205,00 zł.

To druga już edycja Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w którym gmina składa wnioski. Konkurs ma na celu „poprawę stanu, odbudowę i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynienie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem”. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Miasto będzie składało kolejne wnioski w dalszych edycjach programu.

Comments are closed.