Aktualności, JOG|

W wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczna (KSSE) oraz Urząd Miasta Jaworzna, spółka ElectroMobility Poland SA (EMP) zostanie właścicielem działki o powierzchni 117 ha. zlokalizowanej na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego (JOG). Tym samym spółka realizująca projekt polskiej marki samochodów elektrycznych Izera zostaje pierwszym inwestorem na terenie JOG-u. Sprawne i efektywne działanie miasta Jaworzno i Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej pozwoliło na szybkie przeprowadzenie przetargu zaledwie dwa miesiące po zakończeniu działań przygotowawczych.

Informacja została ogłoszona przez Prezesa Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
dr. Janusza Michałka, Prezydenta Miasta Jaworzna Pawła Silberta oraz Prezesa Zarządu ElectroMobility Poland Piotra Zarembę podczas Kongresu Nowej Mobilności, który odbywa się właśnie w Łodzi.

Posiedzenie komisji przetargowej organizowane przez KSSE S.A., która z ramienia miasta zajmuje się zbywaniem terenów na terenie JOG-u, odbyło się we wtorek, 26 września 2023 r. Jedyną ofertę na zakup nieruchomości złożyła firma ElectroMobility Poland SA. Wartość transakcji wynosi 128 milionów zł. Data przekazania terenu, zgodnie z procedurą wynikającą ze specustawy, która określa warunki zbywania działek na terenie JOG, uzależniona jest od uzyskania niezbędnych zgód na sprzedaż od sejmowej Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Powstanie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego jest wynikiem konsekwentnych działań realizowanych od kilkunastu lat przez Prezydenta Miasta Jaworzna Pawła Silberta. Jego celem było stworzenie dużej strefy przemysłowej, wychodzącej naprzeciw nieuchronnym zmianom przemysłowym w regionie. Proces przygotowawczy obejmował prace planistyczne, przyjęto Studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Miasta Jaworzna z odpowiednimi funkcjami dla zespołu terenów przy funkcjonującej elektrowni oraz uchwalono Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Wojska Polskiego Północ”. Obecnie realizowane są kolejne elementy założonego planu, w tym uzbrajanie strefy w niezbędne media: wodę, kanalizację, prąd, gaz oraz drogi. Gmina pozyskała 100 mln złotych z funduszów rządowych przeznaczonych na uzbrojenie wodno-kanalizacyjne.

Potwierdzenie przez ElectroMobility Poland intencji budowy fabryki samochodów elektrycznych „Izera” w Jaworznie to wyraźny sygnał że Jaworznicki Obszar Gospodarczy w naszym mieście ma szansę na odegranie kluczowej roli w nowych aktywnościach gospodarczych regionu. Wspierany przez pana premiera Morawieckiego pomysł na odbudowę polskiego przemysłu motoryzacyjnego ma głęboki sens i uzasadnienie. To również zaszczyt i wyzwanie, że to właśnie Jaworzno ma być polską stolicą elektromobilności. – mówi Prezydent Miasta Paweł Silbert.

Katowicka SSE S.A. wraz z Gminą Jaworzno utworzyła Jaworznicki Obszar Gospodarczy aktywizując inwestycyjnie pogórniczy teren w Jaworznie o łącznej pow. 365 ha. Na mocy sukcesywnie podpisywanych od końca 2021 roku porozumień wraz ze spółką ElectroMobility Poland S.A., Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Gminą Miasta Jaworzno, Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasów Państwowych pozyskaliśmy oraz przygotowaliśmy infrastrukturę techniczną terenu pod fabrykę samochodów elektrycznych – informuje dr Janusz Michałek, Prezes Zarządu KSSE S.A.

Jestem przekonany, że lokalizacja fabryki Izery – tak jak w przypadku innych inwestycji tego typu – przyczyni się do pozyskania kolejnych inwestorów branżowych na tym terenie, gdzie jeszcze pozostało ponad 100 ha do zagospodarowania – dodaje prezes Michałek, Prezes KSSE.

Wybór Jaworzna dla przyszłej fabryki Izery był podyktowany specyfiką przyszłych terenów inwestycyjnych m.in.: bliskością potencjalnych dostawców części i komponentów zlokalizowanych w regionie, dobrą infrastrukturą, zapleczem naukowym śląskich uczelni a także odpowiednim zapleczem umożliwiającym pozyskanie kompetentnych i doświadczonych pracowników zakładu.

Dla ElectroMobility Poland pozyskanie działki na terenie JOG-u jest krokiem milowym w realizowanym projekcie – informuje Piotr Zaremba, Prezes Zarządu ElectroMobility Poland. Od ogłoszenia współpracy z naszym partnerem technologicznym realizujemy projekt zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Pozyskanie tytułu własności do gruntu na terenie JOG, które powinno nastąpić w ciągu kilku tygodni umożliwi nam ubieganie się o pozwolenie na budowę. Sam proces inwestycyjny chcemy rozpocząć na początku przyszłego roku – dodaje Zaremba.

Fabryka Izery w Jaworznie będzie się składała ze spawalni, lakierni i zakładu montażu. Będzie ona spełniać najwyższe wymogi jeżeli chodzi o zarówno standardy produkcji jak i normy środowiskowe.

Jaworznicki Obszar Gospodarczy czyli zespół terenów o dużej powierzchni położonych w bliskiej okolicy Elektrowni Jaworzno III (od ul. Wojska Polskiego na północ, aż do obwodnicy na granicy z Sosnowcem przy outlecie odzieżowym, tuż przy węźle A4 z S1). JOG dysponuje łączną powierzchnią ponad 300 ha, z czego większość będzie możliwa do zagospodarowania. Około 25 ha pozostanie w „naturalnym”, niezmienionym stanie, stanowiąc m.in. ostoję dla wodnej i mokradłowej fauny i flory.

Jaworzno na swojej powierzchni 152 km2 posiada aż w 36,7 proc. obszary leśne. Lasy w mieście zajmują powierzchnię 61 km2 (6100 ha). JOG to zaledwie około 300 ha terenów przemysłowych.

Szczegółowe informacje dotyczące Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego oraz harmonogram działań jego powstania dostępny jest na stronie https://www.jaworzno.pl/jog/

Comments are closed.