Aktualności, Z miasta|

image_print

Nowy ślad DK79 w Byczynie jest w trakcie odbiorów umożliwiających poprowadzenie przez niego ruchu samochodowego. Gmina jako inwestor złoży wniosek do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach o wydanie zgody na użytkowanie nowo wybudowanego odcinka drogi. Wcześniej, tj w lipcu bieżącego roku analogiczna procedura została zastosowana wobec obiektu inżynierskiego estakady.

Uzyskanie wymaganych przepisami prawa budowlanego zgód na użytkowanie to ważny kamień milowy w prowadzonej od 2021 roku inwestycji drogowej.

W trakcie prowadzonego zadania inwestycyjnego nastąpi zmiana generalnego wykonawcy. Dokończenie robót związanych głównie z przebudową starego śladu DK79 ul. Krakowskiej zostanie powierzone nowemu podmiotowi – wyłonionemu w procedurze przetargowej. Ta zostanie uruchomiona w IV kwartale 2023 r. Wybór nowego wykonawcy może mieć wpływ na termin zakończenia całego zadania, który pierwotnie został określony na 15 listopada 2023 r.

Do tego czasu podjęte zostaną działania wspólnie z dotychczasowym wykonawcą, umożliwiające przełożenie ruchu samochodowego na wybudowany nowy odcinek drogi. Otwarcie estakady uspokoi ruch w dzielnicy oraz będzie dużym odciążeniem dla jej mieszkańców. Gmina nie odstępuje od dokończenia zadania przebudowy starego śladu DK79 wraz z budową ronda.

Comments are closed.