Aktualności|

image_print

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowych porad w punktach na terenie Jaworzna. Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego lub mediacji, należy umówić termin swojej wizyty w wybranym punkcie. Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu 510 970 680 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie kierowane jest do osób fizycznych, których ze względu na trudną sytuację życiową nie stać na płatne usługi prawnicze. Darmowa pomoc udzielana jest na podstawie pisemnego oświadczenia w tym zakresie, które osoba wypełnia bezpośrednio przed udzieleniem porady w punkcie. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku, zobowiązane są dodatkowo przed umówieniem porady do złożenia w Urzędzie Miejskim w Jaworznie oświadczeń o pomocy de minimis. Porady prowadzone są w formie stacjonarnej we wskazanych niżej lokalizacjach w godzinach popołudniowych.

Punkty pomocy prawnej i mediacji:

 • Śródmieście, ul. Urzędnicza 11 (Szkoła Podstawowa nr 13), poniedziałek-środa 15:30-19:30, czwartek-piątek 16:00-20:00;
 • Podłęże, ul. Ławczana 12 (Szkoła Podstawowa nr 7), poniedziałek-czwartek 15:00-19:00, piątek 13:00-17:00;
 • Szczakowa, ul. Koszarowa 20 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3), poniedziałek-piątek 15:00-19:00.

Punkt poradnictwa obywatelskiego i mediacji:

 • Osiedle Stałe, ul. Armii Krajowej 5 (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4), poniedziałek-piątek 15:00-19:00.

Pomoc prawna obejmuje:

 • wskazanie sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego,
 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących osobie uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu sądowym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
 • uzyskanie wsparcia w sprawach zw. z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • poinformowanie osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • udzielenie wsparcia w zakresie przygotowania planu rozwiązania problemu i jego realizacji.
  Poradnictwo obywatelskie dotyczy różnorodnych dziedzin, w tym kwestii zadłużeń, spraw mieszkaniowych oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Mediacja obejmuje:

 • poinformowanie o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów oraz korzyści z tego wynikających,
 • przygotowanie projektu umowy lub wniosku o mediację,
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
 • przeprowadzenie mediacji przez uprawnionego mediatora,
 • pomoc w sporządzeniu wniosku do sądu o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Szczegółowe informacje o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej dostępne są na stronie: https://bip.jaworzno.pl/m,19258,nieodplatna-pomoc-prawna-poradnictwo-obywatelskie-i-mediacja.html

Comments are closed.