Aktualności, Z miasta|

Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert wraz z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na „Wolontariusza Roku 2023”. Zgłaszanie kandydatów przyjmowane są do wtorku, 10 października 2023 r. Na zwycięzców czekają nagrody finansowe.

Ideą konkursu jest uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności osób, które pracują nieodpłatnie na rzecz mieszkańców naszego miasta, a także promowanie działań wolontariackich skierowanych do społeczności lokalnych. Laureaci otrzymają jeden z tytułów wraz z nagrodą finansową – zachęca Łukasz Kolarczyk, Zastępca Prezydenta Miasta.

Do tytułu mogą być nominowane osoby fizyczne, które aktywnie prowadziły działania na zasadzie pracy wolontariackiej oraz zespoły działające w ramach szkolnych kół wolontariatu.

Tegoroczna edycja konkursu „Wolontariusz Roku”, to nowe wydanie tego wydarzenia – mówi Łukasz Nowak, Przewodniczący Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. – Komisja konkursowa będzie miała okazję, przed podjęciem decyzji o przyznaniu nagrody, przeprowadzić rozmowy z kandydatami. Poznać ich pracę wolontariacką, zaangażowanie i plany na przyszłość. Taka forma kontaktu pozwoli na lepsze poznanie kandydatów – dodaje.

Tytuł „Wolontariusz Roku 2023 Miasta Jaworzna” przyznawany będzie w trzech równorzędnych kategoriach:

  1. indywidualna, do której zgłoszeni mogą zostać mieszkańcy Jaworzna działający na rzecz społeczności lokalnej pomiędzy 12. a 60. rokiem życia;
  2. senioralna, do której zgłoszeni mogą zostać mieszkańcy Jaworzna działający na rzecz społeczności lokalnej powyżej 60. roku życia;
  3. wolontariat szkolny, do której zgłoszone mogą zostać zespoły działające w ramach szkolnych kół wolontariatu.

Karty zgłoszenia kandydatów należy składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 lub Plac Górników 5, 43-600 Jaworzno razem z pismem przewodnim zawierającym adnotację „Wolontariusz Roku 2023” w terminie do 10 października 2023 r. (decyduje data wpływu). Wniosek powinien być wypełniony odrębnie dla każdego kandydata lub koła.

Szczegółowy regulamin wydarzenia oraz karta zgłoszeniowa dostępne są poniżej.

Comments are closed.