Aktualności, Ochrona środowiska|

Trwa miejska akcja społeczna pod hasłem „Nie zapraszaj dzika do swojego śmietnika”. Celem inicjatywy jest promowanie odpowiedzialnych postaw wobec dzikich zwierząt, w szczególności dzików, oraz zachęcanie do działań mających na celu zapewnienie harmonijnego współistnienia między ludźmi a przyrodą. W ramach akcji do jaworznickich spółdzielni, wspólnot i zarządców nieruchomości trafiło ponad 370 plakatów, które zawisły na wiatach śmietnikowych na terenie całego miasta.

Ważne przesłania kampanii:

  • Niedokarmianie dzików: Niekontrolowane dokarmianie dzików może prowadzić do problemów zdrowotnych dla zwierząt i niebezpiecznych sytuacji.
  • Odpowiednie zabezpieczanie wiat śmietnikowych: Wszyscy jesteśmy zachęcani do zabezpieczania naszych wiat przed dostępem dzików. Jest to nie tylko kwestia naszej wygody, ale także dbałości o środowisko.
  • Niewyrzucanie/nieskładowanie resztek żywności w miejscach do tego nieprzeznaczonych: Ważne jest, aby resztki żywności były prawidłowo utylizowane w odpowiednich miejscach, aby uniknąć przyciągania dzików i innych dzikich zwierząt.

Dziki w mieście – aktualne działania

Kolejny raz Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Jaworznie podjął współpracę z Kołem Łowieckim „Słonka” w celu zapobiegania wtargnięciu dzików na tereny zamieszkałe.

Zgodnie z Prawem łowieckim, gospodarką zwierzyną leśną (w tym odstrzałem dzików) zajmują się koła łowieckie z danego terenu i czynią to pod nadzorem administracyjnie przyporządkowanych nadleśnictw. Zarówno koła, jak i nadleśnictwa, są instytucjami w pełni niezależnymi od Prezydenta Miasta. Koła nie tylko powinny odpowiednio kontrolować populację dzikich zwierząt na swoim terenie, ale jeszcze powinny zadbać o to, by zatrzymać je w lesie i żeby nie pojawiały się na terenach zabudowanych.

Prawnie więc problem nie należy do Urzędu Miejskiego, jednak rozumiejąc sytuację, Gmina od kilku lat wspomaga koła, na przykład poprzez zawieranie umów mających na celu ograniczenie ilości wtargnięć dzików na osiedla mieszkaniowe.

Obecnie odstrzał dzików jest jeszcze bardziej utrudniony przez fakt włączenia obszaru Jaworzna do strefy zapowietrzania ASF, czyli Afrykańskiego Pomoru Świń. Koła łowieckie zostały zobowiązane do szczególnej ostrożności oraz stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań oraz w czasie pobierania próbek od dzików do badań laboratoryjnych – mówi Bartosz Nowak z Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

W 2022 roku Gmina zawarła dwie umowy z Kołem Łowieckim „Słonka”, gdyż akurat w obwodzie łowieckim tego Koła odnotowywanych jest najwięcej zgłoszeń o wtargnięciach zwierząt na tereny zamieszkałe. W ich wyniku Koło odstrzeliło 100 dzików, lecz działania były prowadzone nadal i w ich następstwie odstrzelono kolejne 78 sztuk (razem: 178 szt.). Należy podkreślić, iż plan łowiecki „Słonki” na rok 2022/2023 (rok łowiecki trwa od 1 kwietnia do 31 marca każdego roku) zakładał odstrzał 70 dzików.

17 lutego 2023 r. została zawarta kolejna umowa z Kołem Łowieckim „Słonka”, która obowiązywała do 31 sierpnia 2023 r. W jej ramach odstrzelono łącznie 71 dzików, w tym ponadplanowo 21 sztuk. W związku z tak wykazanymi staraniami, zapadła decyzja o zawarciu jeszcze jednej umowy, która została podpisana 1 września i będzie obowiązywać do 15 grudnia 2023 roku.

Koło „Słonka” nadal zwraca uwagę na wyrzucane w sposób niekontrolowany odpady oraz pożywienie poza śmietnikami, co jest jedną z głównych przyczyn wabienia dzików na osiedla mieszkaniowe, szczególnie w okolicach Osiedla Stałego. Dlatego kolejny raz zwracamy się z prośbą o niedokarmianie dzikiej zwierzyny, niepozostawianie pożywienia, odpadków przy wiatach śmietnikowych, na trawnikach, miejskich koszach na śmieci i innych miejscach łatwo dostępnych dla dzików – dodaje Bartosz Nowak.

PAMIĘTAJMY! Jeśli któryś z mieszkańców zauważy dziki bardzo blisko zabudowań, może informować o tym fakcie służby zajmujące się bezpieczeństwem na terenie miasta tj. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego lub Straż Miejską.

Telefony alarmowe:
PCZK – (32) 61-81-890
Straż Miejska – 986, (32) 61-81-618

Comments are closed.