Aktualności, Edukacja|

Od kilkunastu lat w mieście z powodzeniem realizowany jest Jaworznicki Budżet Obywatelski. Teraz przyszedł czas na wsparcie pomysłów i projektów uczniów jaworznickich szkół. Już wkrótce w Jaworznie powstanie Fundusz Wsparcia Inicjatyw Młodzieży. To system grantowy, umożliwiający realizację inicjatyw proponowanych przez młodzież szkolną.

Z inicjatywą utworzenia takiego funduszu zwrócili się do Prezydenta Miasta Pawła Silberta i jego zastępcy Łukasza Kolarczyka uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego – Olaf Kurp i Jakub Taranek. Młodzi, aktywni jaworznianie uzyskali poparcie radnej Ewy Zuber – przewodniczącej Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Jaworznie, a wsparcie merytoryczne zapewniła dyrektor placówki Patrycja Pietraszczyk.

W swoim założeniu projekt ma zaangażować młodych ludzi w dyskusję na temat rozwoju miasta, a także potrzeb placówek szkolnych, do których uczęszczają. Dzięki wsparciu ze strony Funduszu, młodzi mieszkańcy będą mieć okazję do wcielenia w życie swoich pomysłów oraz podejmowania własnych inicjatyw – wyjaśnia Paweł Silbert, Prezydent Miasta Jaworzna. – Cieszy mnie niezmiernie, że jaworznicka młodzież to ludzie pełni zapału i kreatywności, którzy chcą wnieść coś wartościowego zarówno dla swoich szkół, jak i naszego miasta.

Program opiera się na koncepcji budżetu partycypacyjnego w ujęciu społeczności szkolnej. Polega na finansowaniu zgłoszonych przez uczniów projektów, wybranych w drodze głosowania w każdej ze szkół. Projekt przechodzi ostatnie analizy prawne i organizacyjne. Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 31 sierpnia 2023 r., radni – na wniosek Prezydenta Miasta – dokonali zmian w budżecie miasta, dzięki czemu odpowiednie środki będą stanowiły wartość finansową całego projektu.

Jaworzno przed laty stało się pionierem idei budżetu obywatelskiego, dlatego proponujemy pójść krok dalej i zainteresować tą ideą naszych kolegów i koleżanki– wyjaśniają inicjatorzy Olaf Kurp i Jakub Taranek z LO I. – Zgodnie z zaproponowanymi przez nas zasadami, szkoły dysponować będą określoną pulą środków, w ramach której uczniowie będą mogli zgłaszać projekty, następnie będą one weryfikowane i poddane pod głosowanie. Dzięki temu w poszczególnych placówkach będą mogły powstać np. kąciki relaksacyjne czy szkolne minisiłownie. Wszystko zależy od naszej kreatywności i pomysłów, a tych nam nie brakuje.

Podczas sierpniowej sesji Rady Miejskiej zabezpieczono na ten cel środki w kwocie 50 tys. zł na rozpoczynający się rok szkolny. Aktualnie trwają prace nad regulaminem i zasadami realizacji Jaworznickiego Funduszu Wsparcia Inicjatyw Młodzieży. Więcej szczegółów już wkrótce.

Zgłoszony przez młodzież projekt obywatelskiego szkolnego budżetu to efekt spotkań z Młodzieżową Radą Miasta, jak i samymi inicjatorami projektu. Ten impuls do odważnego działania wypłynął z dyskusji podczas warsztatów i debaty „Miast Idei – młodzi w mieście”, które odbyły się w lutym tego roku. Założyliśmy wtedy z młodzieżą pewien plan działania dla lepszego rozwoju Jaworzna. Jak widać – kolejna z propozycji, m.in. po Dniu Młodzieży (w czerwcu 2023 r.) staje się faktem – mówi Zastępca Prezydenta Miasta Łukasz Kolarczyk.Liczę, że po ustaleniu ostatecznych ram Jaworznickiego Funduszu Wsparcia Inicjatyw Młodzieży, już wkrótce uczniowie zyskają nowe narzędzie do realizacji swoich planów.

Comments are closed.