Aktualności, Jaworznicki Budżet Obywatelski|

Dzisiaj w obecności mieszkańców i pracowników urzędu komisyjnie otwarto urny. Z sześciu urn zlokalizowanych na terenie miasta wyjęto łącznie 17 501 kart – złożonych w głosowaniu tradycyjnym. Natomiast w głosowaniu elektronicznym mieszkańcy Jaworzna oddali łącznie na wszystkie zadania 9681 głosów.

Liczba kart wyciągnięta z poszczególnych urn:
• Urząd Miejski w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 (2 urny) – 16 763 karty
• Klub Niko, ul. Na stoku 10 – 405 kart
• MDK Osiedle Stałe, Inwalidów Wojennych 2 – 104 karty
• ATElier Kultury, ul. Wiosny Ludów 1 – 167 kart
• Dom Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego, ul. Jagiellońska 3 – 62 karty

Ponieważ każdy uprawniony mieszkaniec mógł zagłosować jeden raz, wskazując maksymalnie dwa projekty z listy wniosków poddanych pod głosowanie – przypominamy, że liczba przeliczonych kart nie jest tożsama z liczbą oddanych na zadania głosów.

W kolejnym etapie karty wprowadzane będą przez operatorów do systemu, gdzie zweryfikowane zostaną dane osób głosujących. Analizie poddana zostanie kwestia ilości zaznaczonych zadań oraz głosów podwójnych.

Ostateczne wyniki głosowania oraz zwycięskie zadania poznamy w październiku br.

Comments are closed.