Aktualności|

Mieszkańcy Jaworzna mają możliwość otrzymywania ważnych pism, w tym decyzji dotyczących podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego, w formie elektronicznej poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (e-PUAP).

Aby skorzystać z tej opcji, wystarczy podjąć kilka kroków:

  1. Załóż Profil Zaufany: Jest to odpowiednik podpisu elektronicznego, potwierdzonego certyfikatem. To kluczowy krok w procesie elektronicznej komunikacji z urzędem.
  2. Załóż konto na e-PUAP: Zarejestrowanie się na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej pozwoli na łatwe i bezpieczne odbieranie elektronicznej korespondencji.
  3. Wyraź zgodę na elektroniczne doręczanie pism: Po utworzeniu konta na e-PUAP, należy wysłać pismo ogólne na adres skrzynki Urzędu Miasta Jaworzno na platformie e-PUAP – /UMJAWORZNO/SkrytkaESP z wyrażeniem zgody na otrzymywanie pism w postępowaniach podatkowych, włączając w to decyzje dotyczące podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Mieszkańcy mają możliwość złożenia takiej zgody osobiście w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33, przesłania jej listownie na adres siedziby Urzędu, lub przekazania za pośrednictwem e-PUAP jako załącznik do pisma ogólnego.

Warto podkreślić, że w każdej chwili istnieje możliwość zmiany wybranej formy otrzymywania pism. W razie potrzeby, mieszkańcy mogą zrezygnować z elektronicznej komunikacji i powrócić do tradycyjnej formy papierowej.

Dla uzyskania dalszych informacji oraz wsparcia w procesie rejestracji i korzystania z e-PUAP, zachęcamy do kontaktu z Urzędem Miejskim Jaworzno pod numerami telefonu: 32 61 81 508, 32 61 81 510, 32 61 81 601, 32 61 81 609 oraz 32 61 81 686.

Adres skrzynki Urzędu Miasta Jaworzno na platformie e-PUAP: /UMJAWORZNO/SkrytkaESP.

***

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) to innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia mieszkańcom Jaworzna wygodne i efektywne zarządzanie swoimi sprawami urzędowymi.

Comments are closed.