Aktualności, Z miasta|

Na przestrzeni ostatnich siedmiu lat w Jaworznie wsiedlono blisko 250 zagrożonych wyginięciem chomików europejskich. To wszystko za sprawą działań Gminy oraz Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” w Poznaniu. W ostatni weekend 50 gryzoni zostało wypuszczonych na jaworznickich polach w okolicy Wilkoszyna i Cezarówki.

Chomik jest najbardziej kolorowym, ale też obecnie najbardziej narażonym na wyginięcie ssakiem Europy. W akcję jego ratowania przez Urząd Miejski w Jaworznie zaangażowały się: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” oraz Egzotarium w Sosnowcu.

Ochrona chomika europejskiego w Jaworznie

Na kontynuację programu ochrony chomika europejskiego w 2023 roku miasto pozyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Środki te, w wysokości do 81 440,80 zł, stanowią 74,17 proc. całej kwoty zadania. Pozostała część jest finansowana ze środków własnych Gminy.

Ochrona chomika europejskiego w Jaworznie jest pierwszym w Polsce projektem tego typu i prowadzona jest we współpracy z rolnikami uprawiającymi obszary, na których występuje ten gatunek oraz z przedstawicielami kół łowieckich gospodarujących na tych terenach.

Głównym celem działań jest przeciwdziałanie procesowi wymierania i odbudowa populacji chomika europejskiego (Cricetus cricetus) w naszym mieście. Projekt ma również za zadanie ochronę rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt ekosystemów polnych oraz aktywizację lokalnej społeczności do działań na rzecz ochrony przyrody. W roku bieżącym, oprócz wsiedlania chomików, zaplanowano działania w zakresie monitoringu i rozpoznania drapieżnictwa oraz innych czynników wpływających na stan demograficzny populacji, zwiększenie różnorodności biologicznej agrocenoz, a także edukację ekologiczną. Jednym z elementów promocji gatunku na terenie Jaworzna jest konsekwentnie rozwijany „chomiczy szlak”, który wkrótce zostanie wzbogacony o 5. figurkę chomika europejskiego.

W sierpniu natomiast, w ramach monitoringu, odbędzie się coroczna inwentaryzacja pól w okolicy Jeziorek, Byczyny, Grodziska oraz Wilkoszyna i Cezarówki, na których wypuszczane są gryzonie, i na których znajdują się chomicze nory.

Comments are closed.