Aktualności, Z miasta|

image_print

Staraniem Prezydenta Miasta Pawła Silberta do Jaworzna trafi 1,2 mln zł dofinansowania w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków. Środki przeznaczone zostaną na prace konserwatorskie w Kościele św. Elżbiety Węgierskiej w Szczakowej.

Kościół św. Elżbiety Węgierskiej w Szczakowej jest jednym z trzech zabytków w Jaworznie, wpisanym do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. Cieszę się, że szansę na dofinansowanie otrzymała jaworznicka parafia – mówi Prezydent Paweł Silbert.- Naszym działaniom wsparcia udzieliła Pani Poseł Ewa Malik. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu samorządu, parafii i Pani Poseł w kościele w Szczakowej przeprowadzony zostanie remont. Teraz przed nami dopięcie kwestii formalnych umożliwiających przekazanie środków.

W ramach zadania wykonana zostanie konserwacja prac tynkarskich, naprawione zostanie zwieńczenie hełmu wieży, przeprowadzone będą prace w otoczeniu kościoła – remont muru otaczającego kościół w tym zabytkowej groty. Całość będzie wymagała sporządzenia ekspertyz technicznych i konserwatorskich oraz projektu odtworzenia wnętrza i otoczenia świątyni.

Kwota całkowita remontu wyniesie 1 224 500, zł. Dofinansowanie rządowe wyniosło 98 proc. z całości kwoty czyli 1 200 000,00 zł. Pozostałe ponad 24 tys. przekaże Gmina. Dodatkowo wkład własny w pracy przekaże również jaworznicka parafia p.w. św. Elżbiety Węgierskiej.

Obecnie trwają konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej dotyczącego określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Miasta Jaworzna. W ramach tych działań określona zostanie procedura przekazania dotacji, rozliczania i nadzoru nad inwestycją.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków wchodzi w skład Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

***

Kościół św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie – Szczakowej został wybudowany w latach 1898-1903. Z tego też czasu pochodzą ołtarze – główny z figurą św. Elżbiety i dwa boczne oraz Droga Krzyżowa, ambona z wyrzeźbionymi postaciami czterech Ewangelistów i 13 głosowe organy.

Konsekracji dokonał biskup Adam Sapieha 8 września 1921 roku. W jakiś czas po konsekracji biskup Sapieha przybył do Szczakowej po raz drugi, by z kolei poświęcić dzwony. Fundatorem jednego z nich był dyrektor jaworznickiej Fabryki Portland Cementu w Szczakowej – Zdzisław Krudzielski, stąd jeden z dzwonów nosi imię Maria dla uczczenia pamięci jego zmarłej małżonki.

Pełna historia jaworznickiej parafii dostępna jest na stronie https://www.parafia-szczakowa.pl/historia.php

Comments are closed.